Meedoen met reuma!

Nothing about us without us

Er zijn ruim 2 miljoen mensen met reuma in Nederland. Reuma is steeds meer een onzichtbare ziekte aan het worden. Zo’n 30 jaar geleden stond reuma nog symbool voor vergroeide gewrichten en een rolstoel. Dankzij de verbeterde medicatie is reuma aan de buitenkant vaak niet meer zichtbaar, maar dat betekent niet dat reuma er niet meer is. Veel mensen voeren dagelijks een onzichtbare strijd tegen ontstekingen, pijn, vermoeidheid en onbegrip.

Recent onderzoek laat zien dat reuma van invloed is op veel levensdomeinen en dat er nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig is om het leven van mensen met reuma te verbeteren. Een manier om mensen met reuma invloed te laten hebben op hun eigen zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie is door hen een stem te laten hebben in de thema’s, waarnaar onderzoek wordt gedaan (Nivel 2018).

Voor ons als Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, de patiëntenorganisatie voor alle mensen met reuma, is onze vraag: wat vindt u belangrijk op het gebied van uw behandeling, medicatie en zorg? Wat vindt u belangrijk in uw leven met reuma? Waar zou onderzoek naar reuma volgens u over moeten gaan?

Help mee