Medicijn – medicijnen

Wat zijn medicijnen?

Wat is een medicijn?
Een medicijn bestaat uit een werkzame stof, die helpt om een ziekte te genezen, te voorkomen of de klachten en gevolgen van de ziekte te verminderen.

Wat is de werking van een medicijn?
Als je een medicijn inneemt, komt het via je maag en darmen in je bloed terecht. Via het bloed komt je medicijn in je gehele lichaam terecht en ook op de plek, waar het nodig is. Als het medicijn zijn werk gedaan heeft, dan verdwijnt de werkzame stof via de lever en de nieren weer uit je lichaam.

Werkzame stof in een medicijn
In je medicijn zitten een werkzame stof of een mengsel van werkzame stoffen. De werkzame stof wordt API (Active Pharmaceutical Ingredient) genoemd en ondersteunt bijvoorbeeld de witte bloedcellen in je lichaam.

Hulpstoffen in een medicijn
Medicijnen bevatten ook hulpstoffen. De hulpstoffen zijn bijvoorbeeld: vulstoffen (volume), kleurstoffen en smaakstoffen, stoffen die invloed hebben op de snelheid waarmee een tablet in je maag uiteenvalt en stoffen die voor een laagje glazuur zorgen om de smaak van een medicijn te verbergen. Een tablet kan een maagsapbestendige coating hebben. Dat zorgt ervoor dat de werkzame stof niet wordt afgebroken door het maagzuur. De hulpstoffen zorgen er voor, dat de werkzame stof op de juiste plaats terecht komt en daar zijn werk kan doen.

Waar komen de stoffen vandaan?
Stoffen in medicijnen kunnen een plantaardige of biologische (dierlijke) oorsprong hebben, maar de meeste medicijnen worden met synthetische stoffen gemaakt in een fabriek. De naam van het medicijn en de namen van de werkzame stof en hulpstoffen in het medicijn moeten altijd op het medicijndoosje en in de bijsluiter staan. In de bijsluiter staat meer informatie over de werkzame stof en de hulpstoffen en de houdbaarheid van je medicijn.

De eerste uitgifte van medicijnen bij de apotheek

Als je dokter een recept uitschrijft, haal je je medicijn op bij de apotheek. De eerste keer dat je een nieuw medicijn krijgt, heb je daarover een gesprek met een apotheekmedewerker. Dit is het Begeleidingsgesprek bij uitgifte nieuw medicijn (BNG).

Begeleidingsgesprek bij uitgifte nieuw medicijn (BNG)
Je betaalt een paar euro voor het BNG gesprek en een paar euro voor de eerste uitgifte van je medicijn. Op je rekening worden ze in één bedrag vermeld. In de apotheek krijg je dan aan de balie of in de spreekkamer uitleg over je medicijn. De apotheekmedewerker zal je vragen stellen en bespreekt de werking, hoeveelheid (dosering) en mogelijke bijwerkingen van het medicijn met je. Er wordt ook gekeken of er misschien een wisselwerking is met een ander medicijn, dat je gebruikt. Vragen kunnen zijn:
• is dit de eerste keer dat je dit medicijn krijgt?
• weet je waarom je dit medicijn gaat gebruiken?
• wat verwacht je van het nieuwe medicijn?
• hoe en wanneer moet je het medicijn innemen?
• welke hoeveelheid (dosering) moet je innemen?
• wat zijn de mogelijke bijwerkingen, die je kunt krijgen?
• hoe belangrijk is je therapietrouw?
• wat is de mogelijke invloed op je reactievermogen (belangrijk bij autorijden)?
• zijn er andere redenen, die je kunnen hinderen om het medicijn te (gaan) gebruiken?

Kosten voor de eerste uitgifte van je medicijnen

Als je voor de eerste keer een medicijn ophaalt, dan worden op je rekening kosten voor de uitgifte ervan gezet. Gemiddeld kost de eerste uitgifte van een medicijn 6 euro. De kosten voor de eerste uitgifte worden altijd in rekening gebracht door de apotheek. Deze kosten worden samen met de kosten voor het Begeleidingsgesprek bij uitgifte nieuw medicijn (BNG) op je rekening gezet en gedeclareerd bij jou of bij de zorgverzekeraar. Waarom rekent de apotheek kosten voor de eerste uitgifte van een medicijn? Omdat de apotheek kosten maakt voor de volgende zaken:
• het medicijn bestellen en invoeren in je patiëntendossier.
• controleren of het medicijn geschikt voor je is en of je niet allergisch voor de stoffen erin bent.
• nagaan of je andere medicijnen gebruikt en of de combinatie met je nieuwe medicijn veilig is.
• contact opnemen met je dokter, als dat nodig is.
• het recept checken, het etiket met je gegevens erop maken en je de medicijnen meegeven.
• eigen schriftelijke uitleg van het medicijn aan je meegeven.
• vastleggen van alle gegevens in je digitale patiëntendossier.

Waar vind je de wettelijke voorschriften over medicijnen?

De wettelijke voorschriften over medicijnen vind je in de Geneesmiddelenwet (2007). Deze wet regelt het maken van de medicijnen, de handel in medicijnen, het voorschrijven van medicijnen door een bevoegde dokter en het verstrekken van een medicijn door de apotheek of een bevoegde dokter. De wet regelt ook de informatie in de vorm van een bijsluiter of een uitgebreid advies door de apotheek. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG-MEB) en de European Medicines Agency (EMA) geven de handelsvergunning voor goedgekeurde medicijnen af.

Regels voor veilig gebruik medicijnen
De Geneesmiddelenwet regelt ook het veilig gebruik van medicijnen, bijvoorbeeld:
• dokters en apothekers moeten ernstige bijwerkingen van medicijnen melden.
• bij elke apotheek is één apotheker eindverantwoordelijk voor de uitgifte van de medicijnen.
• het voorschrijven van medicijnen via internet is aan regels gebonden.

Video’s over medicijnen

Gebarentaal video’s
Apotheek.nl biedt je medicijnuitleg in gebarentaal. In de video’s wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat ‘op lege maag innemen’ betekent.

Medicijn video’s van A tot Z
Apotheek.nl biedt voor veel medicijnen korte video’s met uitleg door apothekers. Met antwoord op vragen als: waar is het medicijn voor bedoeld? Wanneer begint het medicijn te werken? Wat zijn mogelijke bijwerkingen van het medicijn?

Instructievideo’s in 4 talen
Medicijnen op de juiste manier gebruiken – dat kan alleen als je de uitleg goed hebt begrepen. Apotheek.nl biedt heldere instructievideo’s. Bijvoorbeeld over inhaleren, medicijnen slikken, bloedsuiker meten, zalf smeren, oogdruppels toedienen of een zetpil toedienen. Bekijk de video’s ook in het Engels, Turks en Arabisch.

Woordenboek
Wil je een overzicht van alle moeilijke woorden op Apotheek.nl met bijbehorende uitleg? Om zelf te lezen of om te laten voorlezen?

Uitleg van het etiket op je medicijndoosje
Apotheek.nl biedt video’s met uitleg van de termen op je medicijndoosje. Zo nodig innemen, kuur afmaken, op lege maag innemen: de termen op je medicijndoosje kunnen lastig zijn. Maar medicijnen werken alleen als je ze op de juiste manier gebruikt, dus: zoals op je etiket staat.

Samenvatting van informatie over medicijnen
Snel de belangrijkste informatie over je medicijnen lezen? Dat kan! Zoek je medicijn en lees de beknopte tekst, direct onder de kop ‘Belangrijk om te weten over…’. Apotheek.nl heeft alle samenvattingen geschreven.

Farmacokinetiek: Wat doet het lichaam met een medicijn? I Juf Danielle I https://youtu.be/Jp_WTAHZS3c?si=v74_VldgDE48sTrT
Hoe weet een medicijn waar het heen moet? I Universiteit van Nederland I https://youtu.be/OJteTBHS43Q?si=Iroh6x1rCGSHpeaL

Praatkaart en webinars over medicijnen

Praatkaart
Vragen om te stellen over je medicijnen vind je op https://reumazorgnederland.nl/content/uploads/Gesprekskaart-Over-medicijnen-HR.pdf

Webinars
Webinar over ‘Leveringsproblemen medicijnen’.
Webinar ‘Leven met medicijnen’.
https://reumazorgnederland.nl/webinars-2023/

Webinar ‘Reuma en wat kan de apotheker voor je doen?’
https://reumazorgnederland.nl/webinars-2022/

Webinar ‘Reuma en bijwerkingen‘.
Webinar ‘Biologicals versus biosimilars‘.
https://reumazorgnederland.nl/webinars-2020-2021/

Help mee