Medicijn – apotheek

Wat doet de apotheek voor je?

Recept inleveren
Als je bij je dokter bent geweest of je hebt je herhaalrecepten besteld, dan stuurt de doktersassistente je recept door naar de apotheek, waar je klant bent. Soms krijg je een recept voor een medicijn mee en lever je dat zelf af bij je apotheek. Aan de balie wordt je geholpen door een apothekersassistent. Die controleert het recept in je patiëntendossier in de computer, zodra het binnenkomt.
Deze ‘medicatiebewaking’ is nodig om te checken in je patiëntendossier of je medicijn goed samen gaat met je andere medicijnen. Soms werken medicijnen elkaar tegen en door deze wisselwerking kun je last van bijwerkingen krijgen. Als je bij verschillende dokters onder behandeling bent, weten ze soms niet van elkaar welke medicijnen ze voorschrijven. De apotheek houdt daarom bij welke medicijnen je gebruikt en let op de voorgeschreven hoeveelheid (dosering). Als je volwassen bent, dan is een andere hoeveelheid (dosering) nodig, dan als je kind of kwetsbare oudere bent. Ook is de hoeveelheid (dosering) afhankelijk van je gewicht en of je nieren goed werken. Als er vragen zijn, dan neemt de apotheker contact op met je dokter.

Medicijn gereed maken
Als je voor je medicijn komt, dan neemt de apothekersassistent de lijst met medicijnen op de computer met je door. Daarna wordt het etiket voor ieder uit te reiken medicijn afgedrukt. Op het etiket staat:
• de naam van de apotheek.
• de datum, dat je het medicijn krijgt bij de apotheek.
• je eigen naam.
• de naam van de dokter, die het medicijn voorschrijft.
• hoe vaak en hoeveel moet je het medicijn innemen.
• waarschuwingen, bijvoorbeeld KAN HET REACTIEVERMOGEN VERMINDEREN of PAS OP MET ALCOHOL.
• de naam van het medicijn en de hoeveelheid, die je meekrijgt.
De meeste medicijnen kan de apotheek kant en klaar bestellen. Maar soms moet een medicijn speciaal voor je worden gemaakt of aangepast, bijvoorbeeld oor- en oogdruppels, medicinale crèmes, zalf en allerlei aangepaste medicijnen zoals een medicijn als drankje of als zetpil, als je niet goed tabletten of capsules kunt slikken. Als dat allemaal gebeurd is, controleert de apothekersassistent elk medicijn opnieuw via de computer met de barcode op het medicijndoosje. Daarna wordt het etiket op het medicijndoosje geplakt.

Medicijn meegeven 
Als alles voorzien is van een etiket, krijg je je medicijn(en) mee naar huis.
De apotheek geeft ook extra informatie over een nieuw medicijn mee. Bij de eerste keer, dat je een medicijn meekrijgt, krijg je uitleg over het gebruik en de werking van het medicijn, de bijwerkingen en wisselwerkingen met andere medicijnen. Een medicijn werkt alleen goed, als je het goed gebruikt: op de juiste tijd, op de juiste manier en in de juiste hoeveelheid. Meer uitleg over een medicijn staat ook in de bijsluiter.
Als je je medicijnen hebt gekregen, slaat de apothekersassistent het recept op.
Iedere dag controleert de apotheker alle recepten, die uitgereikt zijn. 

Je patiëntendossier 

De medicijnen, die je gebruikt, staan allemaal in je patiëntendossier in de computer. Door deze ‘medicatiebewaking’ kun je je medicijnen veilig gebruiken. Geef wel altijd door of je ook medicijnen bij een andere apotheek hebt gehaald. Anders weet je ‘vaste’ apotheek niet, dat je ook ergens anders medicijnen hebt meegekregen. Dan klopt je patiëntendossier niet meer.
De apothekersassistent zet ook in je patiëntendossier, welke andere middelen je gebruikt, zodat hier ook op gelet wordt bij de ‘medicatiebewaking’. Deze zelfzorgmedicijnen kunnen de werking van de medicijnen op recept beïnvloeden. Ze worden ook wel ‘over the counter’ (‘over de toonbank’) medicijnen genoemd (OTC-medicijnen), bijvoorbeeld: paracetamol, ibuprofen, neusdruppels, vitaminepillen of bepaalde kruidenmiddelen. Ze bevatten een lagere dosis werkzame stof. Deze middelen kun je zonder recept kopen bij een apotheek, drogist of supermarkt.

Je medicijnoverzicht

Je apotheek kan een medicijnoverzicht uitdraaien uit je patiëntendossier. Hierop staat bijvoorbeeld:
• je naam, je geboortedatum en je huisadres.
• een overzicht van alle medicijnen, die je gebruikt.
• de stofnaam én de merknaam van je medicijnen.
• welke soorten medicijnen je niet mag gebruiken.
• een medische aanwijzing, bijvoorbeeld verminderde nierfunctie, waarbij bij de uitgifte van een medicijn rekening moet worden gehouden.

Een medicijnoverzicht is handig om te gebruiken, als:
• je veel verschillende medicijnen gebruikt en/of je op reis wilt gaan.
• je bij verschillende dokters onder behandeling bent.
• je in het ziekenhuis opgenomen moet worden voor een operatie.
Je kunt dan altijd laten zien, welke medicijnen je gebruikt.

Waar helpt de apotheek ook mee?

Bij een apotheek kun je ook advies krijgen:
• bij vragen over lichamelijke klachten en wat te gebruiken bij bijvoorbeeld hoofdpijn, verstopping van de darmen, verkoudheid en voetschimmel.
• bij vragen over bijvoorbeeld vrij verkrijgbare medicijnen, wondverzorgingsproducten, hulpmiddelen bij diabetes, hulpmiddelen voor oogdruppels, een inhalatieapparaat, maatregelen en middelen bij incontinentie, middelen voor je huisapotheek en reisapotheek, vitaminepreparaten, sportblessures en huidverzorging.
• bij vragen over het foldermateriaal over medicijnen, ziekten, vrij verkrijgbare medicijnen en tips bij lichamelijke klachten.
• bij vragen, bijvoorbeeld als je je medicijnen wel eens vergeet in te nemen. De apotheek kan je bijvoorbeeld helpen met een medicijnrol. De medicijnrol bestaat uit zakjes per tijdstip met hierin de juiste medicijnen. De medicijnrol plaats je in de medicijndispenser. Je weet dan precies, wanneer je je medicijnen moet innemen.
• bij vragen over een bezorgservice. Ben je slecht ter been, dan kan de apotheek je medicijnen thuis bezorgen.
• bij vragen over wat te doen met je oude of niet-gebruikte medicijnen.

Kun je zelf je apotheek uitkiezen?

Je kunt altijd zélf kiezen bij welke apotheek je je medicijnen bestelt, ophaalt of laat thuisbezorgen. Vaak heeft je dokter wel afspraken gemaakt met een bepaalde apotheek in de buurt, omdat ze deels dezelfde patiënten hebben. Maar daar hoef je je niet aan te houden, want je bent vrij in je keuze.
Toch kunnen er beperkingen aan je vrije keuze zijn. Er zijn zorgverzekeraars, die korting geven op medicijnen en de afhandelingskosten bij hun voorkeursapotheek. Het hangt dus af van je zorgverzekeraar, je polis en de afspraken, die je zorgverzekeraar met je apotheek heeft gemaakt, hoeveel van de medicijnkosten en afhandelingskosten van jouw gekozen apotheek vergoed wordt. Daarnaast zijn er online zorgverzekeringen, waarbij je je medicijnen wél bij een bepaalde online apotheek moet bestellen om deze kosten vergoed te krijgen.

Verschillende apotheken

Ziekenhuis
• de ziekenhuisapotheek (intramurale zorg).
Intramurale zorg is zorg, die binnen de muren van een ziekenhuis of andere instelling aangeboden wordt. De ziekenhuisapotheek levert medicijnen en medische hulpmiddelen, maakt zelf bereidingen op maat met medicijnen, zorgt voor begeleiding bij medicijngebruik en geeft informatie over medicijnen. Dat gebeurt alleen aan patiënten binnen de muren van het ziekenhuis, waar de ziekenhuisapotheek onderdeel van is.
• het apotheekservicepunt (transmuraal steunpunt). Transmurale zorg of ketenzorg betekent zorg, die wordt aangeboden door meerdere partijen binnen en buiten het ziekenhuis of andere instelling. Bij een aantal ziekenhuizen is er een apotheekservicepunt. Dit apotheekservicepunt:
› vraagt bij je ‘vaste’ openbare apotheek op, welke medicijnen je bij opname in het ziekenhuis gebruikt.
› geeft de medicijnen bij ontslag uit het ziekenhuis aan je ‘vaste’ openbare apotheek door.
› regelt de administratieve zaken met je zorgverzekeraar.
› beantwoordt je vragen over de medicijnen.
• de poliklinische apotheek (transmurale zorg).
Transmurale zorg of ketenzorg betekent zorg, die wordt aangeboden door meerdere partijen binnen en buiten het ziekenhuis of andere instelling. Deze apotheken horen bij een ziekenhuis, maar leveren de medicijnen aan patiënten, die uit het ziekenhuis zijn ontslagen of die vaak in het ziekenhuis komen voor een behandeling.

Openbaar toegankelijke apotheken
• de openbare apotheek (extramurale zorg).
Extramurale zorg is de zorg voor iedereen, die door zorgverleners behandeld worden. Hier ga je naar toe met een recept van je dokter of andere zorgverlener. De apotheek kan via een uitdeelpost ook mensen, die in verder afgelegen gebieden wonen, voorzien van medicijnen.
Openbare apotheken kunnen de bereidingen op maat met medicijnen uitbesteden aan een lokale of landelijk werkende bereidingsapotheek. De bereidingsapotheek heeft wel een recept nodig. Ook moeten er schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen beide apotheken over de manier van overdracht van de bereiding. Anders mag een apotheek de bereiding niet door een andere apotheek laten maken.
• De dienstapotheek (extramurale zorg).
Extramurale zorg is de zorg voor iedereen, die door zorgverleners behandeld worden. De dienstapotheek is een openbare apotheek, waar je ’s avonds, ’s nachts of in het weekend, als je eigen ‘vaste’ apotheek gesloten is, terecht kunt voor ‘spoed’ medicijnen. Het zijn dan medicijnen of hulpmiddelen, die je écht meteen nodig hebt. Je kunt bij de dienstapotheek niet terecht voor herhaalmedicijnen en medicijnen die je tijdens de gewone openingstijden kunt ophalen. Vaak zit een dienstapotheek in de buurt van de huisartsenpost of het ziekenhuis. De prijzen van de dienstapotheek zijn hoger dan de prijzen van de openbare apotheek, waar je normaal naartoe gaat. De personeelskosten zijn hoger vanwege de werktijden in de avond, nacht en weekenden.

Apotheekhoudend huisarts
• De apotheekhoudend huisarts
Als je in een gebied woont, waar geen apotheek in de buurt is, dan kan de dokter een vergunning aanvragen om apotheekhoudend te zijn. Een apotheekhoudende dokter mag niet zelf medicijnen maken, behalve als het eenvoudige eigen bereidingen zijn. Er mogen alleen medicijnen aan patiënten uitgereikt worden, die in het verzorgingsgebied van de dokter wonen of verblijven.

Online apotheek
• De online apotheek.
Dit is een apotheek, waarbij je via internet medicijnen kunt bestellen. De online apotheek heeft geen vestiging, waar je naar toe kunt. Ze bezorgen per koerier of post de medicijnen bij je thuis. De online apotheek levert alle medicijnen, die een openbare apotheek ook kan leveren.

Help mee