Medicijn – afval 

Wat is medicijnafval?

Medicijnafval zijn alle medicijnen, die over de houdbaarheidsdatum heen zijn of gebruikte en ongebruikte medicijnen, die je niet meer gebruikt. Dit zijn zowel je medicijnen op recept, die je bij de apotheek haalt als je zelfzorgmedicijnen of medicijnen in lage dosis, die je bij de supermarkt, drogist of apotheek haalt.
Alles dus, van wat je slikt, injecteert of op je lichaam smeert voor je gezondheid (bijvoorbeeld paracetamol, hooikoorts tabletten, vitaminetabletten, antibiotica, anticonceptiepil, oogdruppels, neusspray, hoestdrank, zalf, lotions, medicijnen op recept enz.).

Medicijnafval in riool en grondwater

Medicijnen op recept zijn van levensbelang, als je ziek bent, dus je hebt ze nodig. Maar we kopen ook steeds meer medicijnen in lage dosis en zelfzorgmiddelen bij supermarkt, drogist en apotheek voor dagelijks gebruik. Al deze middelen hebben een houdbaarheidsdatum of worden op een gegeven moment niet meer gebruikt. Dan ruim je ze op, want je kunt ze niet blijven bewaren.

Wat moet je dan nooit doen?
Je moet je medicijnafval nooit weggooien in het toilet of via de gootsteen thuis. Soms worden gebruikte en ongebruikte medicijnen en zelfzorgmiddelen door het toilet of de gootsteen weggespoeld, als ze niet meer nodig zijn of als de houdbaarheidsdatum verlopen is. Al deze medicijnresten komen in het rioolwater terecht.

Er komt al veel in het rioolwater terecht, want als je een medicijn of zelfzorgmiddel gebruikt, dan komen deze stoffen via je lichaam in je urine en ontlasting terecht en dan via de wc in het rioolwater. Of je wast een zalf of gel weer van je lichaam af in douche of bad of uit je kleding in de wasmachine of in de gootsteen en dit komt ook allemaal in het rioolwater terecht.

Rioolwaterzuivering
Het rioolwater wordt vervoerd naar een rioolwaterzuivering. Bij de zuivering van het rioolwater kunnen sommige medicijnresten redelijk goed uit het water worden gehaald. Maar er zijn ook medicijnresten, die niet of nauwelijks verwijderd kunnen worden uit het rioolwater. Het gezuiverde rioolwater, waar dan nog steeds medicijnresten inzitten, wordt geloosd in het oppervlaktewater en het grondwater. Het oppervlaktewater en het grondwater worden zo vervuild met deze stoffen en dat is heel slecht voor ons, maar ook voor alle dieren, organismen en planten in het water, die daardoor ziek worden of afsterven. Ook is het niet kunnen verwijderen van medicijnresten uit het rioolwater een probleem voor de bereiding van schoon drinkwater voor ons.
Het is dus belangrijk, dat extra gebruikte of ongebruikte medicijnresten, die je weggooit, niet in je leefmilieu terecht komen.

Apotheek

Je kunt je medicijnafval, dus alle medicijnen en zelfzorgmiddelen, die over de houdbaarheidsdatum heen zijn of overgebleven medicijnen, die je niet meer gebruikt, inleveren bij de apotheek.
Gooi nooit medicijnafval thuis in de vuilnisbak weg. Dat is slecht voor het milieu, maar ook, omdat bijvoorbeeld kleine kinderen of (huis)dieren er misschien bij kunnen. Dat is erg gevaarlijk voor de kinderen, die ermee kunnen gaan spelen of ze openmaken en voor (huis)dieren.
Inleveren bij de apotheek is gemakkelijk, want de apotheek zit vaak bij je in de buurt. En ga je nieuwe medicijnen halen, dan kun je gelijk de oude gebruikte en ongebruikte medicijnen meenemen om ze in de inleverbox in de apotheek te gooien.

Wat en hoe lever je in?
Je doet de medicijnen en zelfzorgmiddelen in een plastic zak.
Verpakkingstrips (blisters) met medicijnen: die lever je zonder de buitenste verpakking in.
Glazen en plastic flesjes en tubes met medicijnen en medicijnresten: je verwijdert het etiket met je naam erop, voor je ze inlevert.
In een andere plastic zak doe je de gebruikte en ongebruikte ampullen en insulinepatronen.
Gebruikte injectienaalden, spuitnaald-combinaties: in de naaldencontainer. Gebruikte injectienaalden of spuitnaald-combinaties doe je altijd in de gele naaldencontainer. Hiermee voorkom je prikincidenten. Een naaldencontainer krijg je vaak gratis bij je apotheek, wanneer je injectienaalden gebruikt voor het toedienen van je medicijn. Is dat niet zo, vraag dan bij de apotheek, wat je het beste kunt doen.

Apotheken hebben afgesproken in hun gedragscode om teruggebrachte medicijnen op de juiste manier af te voeren. Sommige apotheken nemen, ondanks deze gedragscode, toch geen medicijnen terug. Je kunt hierover een klacht indienen bij www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

Inzamelpunt gemeente

Je kunt alle medicijnen en zelfzorgmiddelen, die over de houdbaarheidsdatum heen zijn of overgebleven gebruikte en ongebruikte medicijnen, die je niet meer gebruikt, ook inleveren bij het inzamelpunt voor klein chemisch afval (kca) bij je gemeente.

Wat en hoe lever je in?
Je doet de medicijnen en zelfzorgmiddelen in een plastic zak.
Verpakkingstrips (blisters) met medicijnen: die lever je zonder de buitenste verpakking in.
Glazen en plastic flesjes en tubes met medicijnen en medicijnresten: je verwijdert het etiket met je naam erop, voor je ze inlevert.
In een andere plastic zak doe je de gebruikte en ongebruikte ampullen en insulinepatronen.
Gebruikte injectienaalden, spuitnaald-combinaties: in de naaldencontainer. Gebruikte injectienaalden of spuitnaald-combinaties doe je altijd in de gele naaldencontainer. Hiermee voorkom je prikincidenten. Een naaldencontainer krijg je vaak gratis bij je apotheek, wanneer je injectienaalden gebruikt voor het toedienen van je medicijn. Is dat niet zo, vraag dan bij de apotheek, wat je het beste kunt doen.

Medicijnafval verwerking 

Verwerking in verbrandingsovens
Wat je je vaak niet beseft, is dat medicijnafval thuishoort bij het klein chemisch afval (kca) en dus niet in de vuilnisbak thuis!
Als je het medicijnafval weg gooit in de vuilnisbak, dan belandt het op de vuilnisbelt en in de gewone verbrandingsoven van de afvalverwerker.

De apotheek slaat de ingezamelde plastic zakken met hun inhoud op in een speciale verpakking, die bij de apotheek wordt opgehaald door een inzameldienst, als de speciale verpakking vol is. Bij de inzameldienst wordt alles, net als het klein chemisch afval (kca) van de gemeente, opgeslagen in speciale depots. Het afval uit deze depots wordt door de afvalverwerker na een tijd vernietigd in speciaal daarvoor geschikte verbrandingsovens, waarbij reinigingsinstallaties de afvalgassen zuiveren, die vrijkomen bij de verbranding.

Wat mag er wel bij het huisvuil?
Schone lege flesjes van glas: kunnen zonder etiket in de glasbak.
Schone flesjes van plastic: kunnen zonder etiket bij het plastic afval.
Verpakkingsmateriaal van papier: kartonnen doosjes kunnen zonder etiket bij het oud papier.
Verband, watten: kunnen in de vuilnisbak.

Help mee