Loopbaancoach

 

Leven en werken met een chronische ziekte is niet altijd even gemakkelijk. Je kunt vastlopen in je werk, studie, je sociale leven, dagelijkse activiteiten en je relatie. Soms heb je daar professionele hulp bij nodig, bijvoorbeeld om je werk te behouden, te kunnen blijven studeren of weer aan het werk te gaan. Onze loopbaancoaches kunnen daar hulp bij bieden. Kijk ook op Reuma en Werk.

ReumaZorg Nederland (RZN) heeft twee professionele loopbaancoaches, die zelf ook reumapatiënt zijn. In 2017 komen er twee nieuwe loopbaancoaches bij. De loopbaancoaches zijn opgeleid om mensen met een chronische beperking te ondersteunen en meer perspectief te kunnen bieden op het gebied van werk, studie en/of participatie in het sociale leven. De loopbaancoaches hebben de opleiding tot gecertificeerd ervaringsdeskundig coach gevolgd bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW).

Voor leden van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland en samenwerkende verenigingen zijn het oriënterende (intake)gesprek en het eerste coachgesprek gratis. Voor de begeleiding daarna ontvangt u een offerte op maat.

Aanmelden voor begeleiding
Zie de informatie op de tabbladen.

Wat doet de loopbaancoach?
Vanuit hun eigen ervaring als patiënt kunnen de loopbaancoaches mensen met reumatische aandoeningen raad geven en hen ondersteunen, zodat zij ondanks hun gezondheidsklachten hun werk, studie, dagelijkse leven en ambities op andere levensterreinen met elkaar kunnen combineren. Alle gecertificeerde coaches hebben een professionele achtergrond en zijn veelal zelfstandig ondernemer.

Waarom een loopbaancoach?
Wat heeft iemand met een reumatische aandoening bijvoorbeeld aan deze begeleiding op het werk?
De wet- en regelgeving is complex voor zieke werknemers. De bedrijfsarts, arbo-arts en arbeidsdeskundige werken in opdracht van de werkgever. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon, zoals onze loopbaancoach, werkt juist alleen maar in het belang van u. In de praktijk blijkt dat een zieke werknemer vaak te laat op de hoogte is van de werking van bepaalde wetgeving waardoor iemand soms achter de feiten kan aan lopen en zichzelf benadeelt.

Werkwijze
We starten altijd met een oriënterend (telefoon)gesprek.
Heeft u daarna behoefte aan meer begeleiding, dan plannen we in overleg een aantal gesprekken in. Deze gesprekken kunnen zowel telefonisch of online als bij u thuis of op andere locatie. Begeleiding is altijd maatwerk en afgestemd op uw persoonlijke vragen en situatie.
Voor leden van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland en samenwerkende verenigingen zijn het oriënterende (intake)gesprek en het eerste coachgesprek gratis. Voor de begeleiding daarna ontvangt u een offerte op maat.

Contact
Neem contact op met onze loopbaancoaches via loopbaancoach@reumazorgnederland.nl
Probeer in uw e-mail te beschrijven waar u graag coaching in zou willen ontvangen.

Hoeveel tijd kost coaching?
Dit ligt aan de hulpvraag. U kunt met een uur begeleiding per week binnen enkele weken klaar zijn, terwijl iemand anders weer behoefte heeft aan een langere begeleidingsperiode.
Ook is het belangrijk dat het klikt tussen u en de coach, zo nodig wordt u doorverwezen naar een collega coach.

Loopbaancoach Margret Arts

Mijn naam is Margret Arts en ik ben getrouwd met Jos. Samen met onze twee honden wonen wij in Millingen aan de Rijn (omgeving Nijmegen).
Met veel voldoening begeleid ik inmiddels al ruim 17 jaar mensen en organisaties. Mijn focus is steeds meer komen te liggen op het begeleiden van werknemers en werkzoekenden in hun loopbaan. Coaching, counseling en training (zowel individueel als in groepen) op het gebied van loopbaan, re-integratie en communicatie, lopen als rode draad door mijn cv, alsmede het begeleiden van organisaties in het duurzaam inzetten van werknemers.

Mijn eigen ervaring met reuma
De afgelopen jaren heb ik leren omgaan met mijn chronische ziekte reuma. Soms met vallen en opstaan. Het leren accepteren van pijn, beperkingen, vermoeidheid en verminderde energie was geen gemakkelijk proces, omdat ook een burn-out op mijn pad kwam. Accepteren, doseren en communiceren zijn voor mij sleutelwoorden geworden om het chronisch ziekzijn te kunnen verweven in mijn leven. Daarbij heb ik ook veel gehad aan NLP-, mindfulness-, en compassietrainingen.

Mijn traject tot participatiecoach
Vanuit de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland heb ik het Certificeringstraject ‘Ervaringsdeskundig Participatiecoach’ bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk gevolgd. Hiermee zet ik mijn professionele en persoonlijke ervaring in om anderen met een chronische aandoening te begeleiden op het gebied van loopbaan, re-integratie en participatie (in de breedste zin van het woord). Mijn betrokkenheid en het vermogen om u te zien als méns, zijn kenmerkend voor mij.

Wat kan ik voor u betekenen?
U heeft reuma en/of een andere chronische aandoening en wilt zo goed mogelijk ‘meedoen’ in de samenleving. Problemen met uw gezondheid kunnen een grote impact hebben, zowel thuis als op het werk. Misschien wilt u meer dan u op dit moment aankunt en raakt u hierdoor gefrustreerd of onzeker. Het vergt veel aanpassingsvermogen, ook voor uw omgeving.

Ik kan u begeleiden met vragen als:
• Hoe behoud ik mijn werk?
• Hoe maak ik mijn werk passend?
• Hoe vind ik een nieuwe werkomgeving?
• Welke opleiding past bij mij?
• Hoe ga ik om met vragen en obstakels als gevolg van mijn aandoening? (thuis, op het (vrijwilligers)werk en/of tijdens mijn opleiding)
• Hoe praat ik over mijn aandoening met mijn omgeving? (werkgever, bedrijfsarts en/of het UWV)
• Hoe geef ik chronisch ziek zijn een plek in mijn leven?
• Hoe blijf ik in balans?

Begeleiding op maat
Mijn begeleiding stem ik af op uw vraag. Samen werken we aan oplossingen. U leert denken in mogelijkheden en een nieuwe toekomst. U leert de voor u juiste keuzes maken in het leven en werken met een chronische aandoening.

Contact
Interesse in begeleiding? Ook online coaching is mogelijk. Bel of mail voor vragen of een afspraak:

Margret Arts
T: 06-13020742
E: loopbaancoach@reumazorgnederland.nl

Loopbaancoach Saskia Plompen

Mijn naam is Saskia Plompen en ik ben loopbaancoach, coach en trainer.
Na opleidingen op het gebied van loopbaanbegeleiding & coaching heb ik voor een re-integratiebedrijf mensen begeleid naar (ander) werk. Ook heb ik begeleidingstrajecten verzorgd gericht op studie- & beroepskeuzes in het onderwijs. Naast individuele begeleiding geef ik workshops en trainingen op het gebied van loopbaanoriëntatie en communicatie.

Mijn traject tot Loopbaancoach
Bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk heb ik een opleiding gevolgd tot Ervaringsdeskundig Coach. Hiermee kan ik, naast mijn vaardigheden m.b.t. loopbaanbegeleiding en coaching, ook ervaringsdeskundigheid inzetten om mensen te begeleiden.

Wat kan ik voor u betekenen?
Ik kan u bijvoorbeeld begeleiden bij het vinden van een antwoord op de volgende vragen:
• Welke studie past bij mij?
• Heb ik extra begeleiding bij mijn studie nodig en waar kan ik die vinden?
• Welke werkomgeving past bij mij?
• Hoe vind ik werk?
• Hoe behoud ik werk?
• Hoe ga ik om met mijn beperkte energie; hoe vind ik balans?
• Hoe ga ik om met mijn ziekte en accepteer ik mijn beperkingen?
• Hoe communiceer ik over mijn ziekte op het werk?
• Hoe verwerk en accepteer ik het verlies van mijn baan?
• Hoe geef ik vorm aan mijn leven nu ik geen baan meer heb? Wat geeft energie?

Begeleiding op maat
Mijn begeleiding is altijd maatwerk en afgestemd op uw persoonlijke vragen en situatie. Cliënten kennen mij als: een goede luisteraar, betrokken, oprecht, vakkundig, analytisch & resultaatgericht.
Ik ben erkend lid van het NOLOC, de Beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals.

Contact
Heeft u interesse in begeleiding? Ik woon in Leiden. Woont u wat verder weg, dan behoort e-coaching ook tot de mogelijkheden. Bel of mail mij gerust als u een vraag heeft of een afspraak wilt maken:

Saskia Plompen
T: 06-29089486
E: loopbaancoach@reumazorgnederland.nl

Margret Arts

Loopbaancoach

06-13020742


Saskia Plompen

Loopbaancoach

06-29089486


Loopbaancoaches
De loopbaancoaches van RZN, Margret Arts en Saskia Plompen, hebben een afgeronde opleiding en werkervaring op het gebied van loopbaanadvies en re-integratie. Daarnaast hebben zij via RZN een certificeringstraject gevolgd tot ervaringsdeskundig coach. Zij weten welke invloed reuma kan hebben op het dagelijkse leven en op het vinden en behouden van de juiste studie- en werkplek.

Je kunt bij hen terecht met vragen over bijvoorbeeld:
• Welke studie past bij mij?
• Heb ik extra begeleiding nodig en waar kan ik die vinden?
• Welke werkomgeving past bij mij?
• Hoe behoud ik mijn werk?
• Hoe maak ik mijn werk passend?
• Verlies van werk: acceptatie en verwerking.
• Hoe vind ik werk?
• Hoe ga ik om met vragen en obstakels als gevolg van mijn aandoening? (thuis, tijdens mijn opleiding en op het (vrijwilligers)werk)
• Hoe communiceer ik over mijn ziekte met mijn omgeving? (thuis, school, werkgever, collega’s, bedrijfsarts en/of het UWV)
• Omgaan met ziekte en acceptatie van beperkingen.
• Omgaan met beperkte energie: hoe vind en houd ik balans?
• Hoe geef ik chronisch ziek zijn een plek in mijn leven?
• Het opnieuw vormgeven van het leven na het verlies van werk: wat is betekenisvol, wat geeft energie?