Lid en partner

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is lid van:
– Patiëntenfederatie Nederland.
– Ieder(in).
– EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) – PARE.
– IOF (International Osteoporosis Foundation).
– EURORDIS – Rare Diseases Europe (associate member)

Daarnaast zijn wij partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en van de PGO-alliantie.

Patiëntenfederatie Nederland
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is lid van de Patiëntenfederatie Nederland.

Binnen deze koepel werken patiënten- en consumentenorganisaties samen aan versteviging van de positie van patiënten. De Patiëntenfederatie Nederland biedt via projecten als ZorgkaartNederland.nl en Mijnkwaliteitvanleven.nl informatie en via het Zorgpanel en het Nationale ZorgNummer ruimte voor vragen, die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

EULAR – PARE
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is sinds juni 2015 lid van EULAR – PARE namens Nederland.

Binnen EULAR werken de 36 nationale reumapatiëntenorganisaties samen in PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe). Het doel van het Europese samenwerkingsverband EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) is om de kwaliteit van leven voor mensen met een reumatische aandoening te verbeteren d.m.v. samenwerking tussen reumatologen, paramedici en patiënten.

  

IOF
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is lid van het IOF (International Osteoporosis Foundation).

Het IOF streeft naar een wereld zonder osteoporose, waarin iedereen een gezonde mobiliteit geniet. Het IOF is een samenwerkingsverband, waarin behandelaars en patiëntenorganisaties samenwerken aan verbetering van de behandeling van de patiënt.

   logo love your bones WOD

Ieder(in)
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is lid van Ieder(in).

Ieder(in) is het landelijke netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij en krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.

EURORDIS
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is geassocieerd lid van EURORDIS.

De visie van EURORDIS is om mensen een beter leven te geven en om genezing mogelijk te maken voor mensen, die leven met een zeldzame ziekte. De missie is om over grenzen en ziekten heen te werken om het leven van mensen met een zeldzame ziekte te verbeteren.

 

Alliantie Gezondheidsvaardigheden
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is partner in de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Vanuit de visie dat gezondheidsvaardigheden belangrijk zijn als verklaring voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen, werken partners van de Alliantie samen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Dat gebeurt door zowel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden als door het ondersteunen bij het verbeteren van gezondheidsvaardigheden.

PGO-alliantie
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is partner in de PGO alliantie.

Voor de PGO-alliantie is het belangrijk, dat iedereen zelf inzicht heeft in zijn medische en gezondheidsgegevens. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met een MedMij-label maakt dat op een veilige en betrouwbare manier mogelijk. Maar PGO’s zijn nog in ontwikkeling en moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Zorgverleners moeten het belang en nut inzien van PGO’s.

 

Help mee