Kenmerken van RA die moeilijk te behandelen zijn

Spreker N. Roodenrijs (Nederland):

Er zijn mensen met RA die ondanks de verbeterde EULAR aanbevelingen over de behandeling van RA geen remissie bereiken en altijd een bepaalde mate van ziekteactiviteit behouden. Zij zijn moeilijk te behandelen. Naar schatting ligt dit aantal moeilijk te behandelen RA patiënten tussen de 5 en 20%. De kenmerken van de moeilijk te behandelen RA patiënten moeten worden geclassificeerd om zo aanbevelingen te kunnen doen voor behandeling van RA bij deze groep patiënten. Dit onderzoek heeft dan ook als doel om deze kenmerken te achterhalen en aanbevelingen te doen voor de behandeling van deze moeilijk te behandelen RA doelgroep.

Een online vragenlijst werd naar reumatologen gestuurd. Deze bestond uit 9 vragen over de kenmerkende aspecten van moeilijk te behandelen RA patiënten. Ook gingen de vragen in op hoe de huidige EULAR aanbevelingen voor het behandelen van RA aangevuld zouden kunnen worden voor moeilijk te behandelen RA patiënten.

Resultaten: 390 reumatologen uit 31 landen vulden de vragenlijst in gedurende de periode tussen juli en december 2017.

Conclusies: De resultaten uit de vragenlijst laten zien dat de groep moeilijk te behandelen RA patiënten een heterogene groep is. Naast ziekteactiviteit zouden een onvoldoende reactie op DMARDs en de uitdaging om het glucocorticoïde gebruik naar beneden te kunnen brengen aan de definitie van moeilijk te behandelen RA patiënten moeten worden toegevoegd. De grote hoeveelheid reacties van reumatologen op de vraag hoe EULAR de aanbevelingen voor het behandelen van RA bij moeilijk te behandelen RA patiënten zouden moeten aanvullen, laat het belang zien van aanvullingen op de aanbevelingen voor deze doelgroep.

Comments are closed.