Kenmerken van mensen die geen RA remissie bereiken

Spreker S. J. Bartlett (Canada):

Sinds de nieuwe richtlijn voor de behandeling van Reumatoïde Artritis (RA), zijn de aantallen RA patiënten die remissie bereiken gestegen. In Canada bereikt 70% van de mensen met RA op dit moment remissie. Hoe zit het met de mensen die geen remissie bereiken? Heeft deze groep nog bepaalde kenmerken? Bartlett deed onderzoek onder de mensen in de Canadian Early Arthritis Cohort. In het onderzoek werden RA patiënten onderzocht die zich tussen 2007 en 2016 hadden aangemeld bij het cohort. Gekeken werd welke behandelingen deze RA patiënten in het begin kregen, welke lifestyle kenmerken zij hadden en hoe zij scoorden op pijn, vermoeidheid en fysieke ongemakken. In totaal werden 1628 patiënten in het onderzoek betrokken, 72% van hen was vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 55, die gemiddeld al 6 maanden RA symptomen hadden. Zij ontvingen aan het begin van hun behandeling vooral traditionele DMARDs, waaronder met name Methotrexaat, conform richtlijnen. Blijvende RA ziekteactiviteit werd gedefinieerd bij DAS score boven de 2.6 bij 12 maanden.

Welke achtergrondkenmerken bij de vrouwen uit dit onderzoek werd gecorreleerd aan een aanhoudende RA ziekteactiviteit? Kenmerken waren: overgewicht, opleiding, aanwezigheid van co-morbiditeiten, vermoeidheid en etnische achtergrond. Het gebruik van Methotrexaat correleerde aan een grotere kans op remissie.

De mannen in het onderzoek die geen remissie bereikten hadden andere factoren die correleerden aan hun aanhoudende RA ziekteactiviteit. Kenmerken waren: leeftijd, duur van de symptomen en pijn. Ook hier werd het gebruik van Methotrexaat gecorreleerd aan een grotere kans op remissie.

Conclusie: Het onderzoek laat het belang zien van een vroege RA diagnose en behandeling. Ook laat het zien dat achtergrondkenmerken van patiënten invloed kunnen hebben op hun kansen om remissie te bereiken en dat behandelaars met deze kenmerken rekening moeten houden.

Comments are closed.