Kansen op eerder overlijden bij RA

Spreker Jessica Widdifield (Canada):

Jarenlang laat onderzoek zien dat RA patiënten eerder overlijden dan de algemene bevolking. In dit onderzoek wordt a.d.h.v. twee Canadese cohort studies gekeken vanaf hoeveel jaar na het hebben van RA de kans op overlijden groter wordt dan de gemiddelde bevolking.

Resultaten: In dit onderzoek werden 2 onafhankelijke cohort studies uitgevoerd; een o.b.v. data uit een algemeen gezondheidsregister van British Colombia, Canada en een op basis van een algemeen gezondheidsregister van Ontario, Canada. Uit de data werden RA patiënten gefilterd die tussen 2000 en 2015 de diagnose RA hadden gekregen. Voor iedere geïdentificeerde RA patiënt werd o.b.v. achtergrondkenmerken als geslacht en leeftijd iemand zonder RA uit het algemene bevolkingsregister als vergelijkende persoon gekozen. De gezondheidsgeschiedenis van de groep RA patiënten werd vergeleken met de groep niet-RA patiënten. Wat waren de resultaten?

British Colombia: 13.834 RA patiënten, 66% vrouw, gemiddelde leeftijd: 58 jaar. Ontario: 27.405 RA patiënten, 70% vrouw, gemiddelde leeftijd: 56 jaar.
Uit beide groepen blijkt dat RA patiënten vanaf 6 jaar na hun  RA diagnose een grotere overlijdenskans hebben dan de gemiddelde populatie. Deze grotere overlijdenskans neemt toe met de jaren.

Conclusie: Dit benadrukt het belang van vroegtijdig behandelen van RA om verergering van de ziekte te voorkomen. Ook de aandacht voor RA en de behandeling van co-morbiditeiten is hier van belang.

Comments are closed.