Kans op Acuut Coronair Syndroom (ACS) bij broers/zussen van mensen met RA

Spreker Helga Westerlind (Zweden):

Mensen met RA hebben meer risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen zoals het Acuut Coronair Syndroom (ACS). Ondanks de verbeteringen in het kunnen onderdrukken van ontstekingen bij RA, blijven mensen met RA meer risico behouden op het ontwikkelen van ACS. Het zou kunnen dat de genetische aanleg die mensen hebben op het ontwikkelen van RA hetzelfde is als de aanleg die mensen hebben op het ontwikkelen van ACS. Dit zou betekenen dat ook broers en zussen van mensen met RA vanwege hun gelijke genetische achtergrond ook een verhoogde kans zouden kunnen hebben op het ontwikkelen van ACS. Dit onderzoek heeft tot doel om een gedeelde vatbaarheid voor RA en ACS te onderzoeken door broers en zussen van mensen met en zonder RA te onderzoeken. Lopen de broers en zussen van mensen met RA meer kans op ACS?

Resultaten: Het Zweedse kwaliteitsregister voor reumatologie werd gebruikt om mensen te identificeren die tussen 1996-2015 de diagnose RA hadden gekregen. Voor iedere RA patiënt die werd geselecteerd voor het onderzoek werden 5 mensen uit het bevolkingsregister gezocht die op grond van geboortejaar en geslacht gelijke achtergrondkenmerken hadden. Voor iedere RA patiënt werden de broers en zussen geïdentificeerd die binnen 5 jaar voor of na de geboorte van de RA patiënt ter wereld waren gekomen. Dit gebeurde ook bij de 5 mensen uit het bevolkingsregister met wie de RA patiënt werd vergeleken. In totaal werden 7492 patiënten met RA geïdentificeerd, met in totaal 10.671 broers/zussen. Deze groep RA patiënten werd vergeleken met 35.120 mensen uit de algemene bevolking die in totaal 47.137 broers/zussen hadden.

Conclusies: Broers/Zussen van mensen met RA vertoonden meer risico op ACS. Met deze resultaten lijkt er een bewijs te bestaan voor een gedeelde aanleg/vatbaarheid voor RA en ACS. Hoe deze gedeelde aanleg genetisch werkt, daar is meer onderzoek voor nodig. Om het risico op ACS te verminderen bij RA patiënten is er meer nodig dan alleen het terugbrengen van de ontstekingen.

Comments are closed.