Jeugdreuma – oorzaak

Oorzaak

Er is nog geen duidelijke oorzaak bekend voor jeugdreuma of Juveniele Idiopathische Artritis (JIA). Juveniel betekent dat je de eerste symptomen van je ziekte al krijgt vóór je 16 jaar oud bent. Idiopathisch is dat we niet weten wat de oorzaak is. Artritis is chronische ontsteking van de gewrichten. We noemen juveniele idiopathische artritis (JIA) gewoon jeugdreuma.

Leeftijd

De leeftijd waarop jeugdreuma begint, verschilt per vorm (type). De ernst en de vorm van jeugdreuma hebben invloed op het verloop ervan en de behandeling. Je groeit niet altijd over je ziekte heen. Jeugdreuma komt iets vaker bij meisjes dan bij jongens voor. Ongeveer 40% van kinderen met jeugdreuma heeft na 8 tot 10 jaar geen symptomen meer en hoeft ook geen medicijnen meer te gebruiken.

Invloed van je leefomgeving en erfelijkheid

Onderzoek wijst uit dat zowel omgevingsfactoren als erfelijke factoren een rol kunnen spelen. Meer als een dozijn genetische markers zijn al geïdentificeerd voor JIA. Maar genetische markers alleen kunnen niet bepalen wie jeugdreuma krijgt. Onderzoekers denken, dat een virus of een andere trigger het ziekteproces bij je kan starten, als je een erfelijke aanleg hebt. Jeugdreuma kun je normaal niet direct erven van je vader of moeder, alleen bij hele hoge uitzondering.

Vormen van jeugdreuma

Er zijn verschillende vormen of subtypen van jeugdreuma. Welke vorm je hebt, hangt onder meer af van het aantal gewrichten dat ontstoken is en of er systemische verschijnselen zijn, zoals bijvoorbeeld koorts. Ook de leeftijd waarop jeugdreuma begint, verschilt per vorm. De ernst en de vorm van jeugdreuma hebben invloed op het verloop ervan en het aanslaan van de medische behandeling.

Voedsel

Onderzoekers hebben geen bewijs gevonden, dat voedingsmiddelen, toxines, allergieën of gebrek aan vitamines een rol spelen bij de ontwikkeling van jeugdreuma.

Help mee