Invloed extra aandacht voor co-morbiditeiten

Klaus Krueger (Duitsland):

Het bepalen van co-morbiditeiten bij reumatoïde artritis (RA) is moeilijk voor reumatologen, mede door een gebrek aan tijd. Reumaverpleegkundigen kunnen RA patiënten ondersteunen in hoe zij aandacht kunnen hebben voor co-morbiditeiten. In dit onderzoek namen reumaverpleegkundigen een ERIKO vragenlijst af bij RA patiënten. Deze vragenlijst bestaat uit vragen over cadiovasculaire-, infectie- en vaccinatierisico’s, het risico op botbreuken, een goede mondgezondheid, depressie en kwaliteit van leven bij mensen met RA. Op basis van deze vragenlijst kregen mensen met RA een totaal score van laag, gemiddeld of hoog m.b.t. het ontwikkelen van co-morbiditeiten. Deze uitkomst besprak de reumatoloog met de betreffende patiënt tijdens het consult. Na een jaar werd de vragenlijst weer afgenomen. Gekeken werd in hoeverre de ERIKO score op co-morbiditeiten veranderd was in verhouding tot een jaar geleden. Ook werd gekeken in hoeverre de vragenlijst en het praten hierover resulteerden in minder co-morbiditeiten dan bij mensen die reguliere zorg ontvingen zonder vragenlijst.

Conclusies: De ERIKO vragenlijst die door reumaverpleegkundigen was afgenomen liet na een jaar een significante verbetering zien in ERIKO score. Het verschil met reguliere zorg was echter klein.

Comments are closed.