Belang internationale samenwerking

 

Als ReumaZorg Nederland vinden wij internationale samenwerking zeer belangrijk. Het leggen van contacten, ophalen en delen van informatie en samenwerking met anderen (patiënten, behandelaars en onderzoekers) zorgt er voor dat we goed op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen of ‘best practices’. Deze kennis en inzichten kunnen wij dan weer met u delen.

ReumaZorg Nederland (RZN) is de landelijke patiëntenorganisatie voor alle mensen met reuma en een netwerkorganisatie voor patiëntenverenigingen. ReumaZorg Nederland is nationaal en internationaal actief.

Zie onze verslagen van onderwerpen op het EULAR Congres 2018 in Amsterdam

       

Lidmaatschap EULAR voor PARE

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is lid van EULAR voor PARE namens Nederland. Op het EULAR congres in juni 2015 werd de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland door de Algemene Vergadering benoemd tot lid van EULAR als de nationale vertegenwoordiger voor Nederland in PARE.

EULAR
De EULAR (European League Against Rheumatism) is het overkoepelende Europese samenwerkingsverband van organisaties van reumatologen, paramedici en patiënten.
Lees meer op https://www.eular.org en EULAR

EULAR-PARE
In EULAR-PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe) werken alle nationale patiëntenorganisaties samen in de uitwisseling van kennis over ontwikkelingen op het terrein van reuma.
Lees meer op https://www.eular.org en EULAR-PARE

Wereldreumadag 12 oktober
Wereldreumadag op 12 oktober is een jaarlijks terugkerend wereldwijd initiatief om mensen bewust te maken van de problemen, die mensen met reumatische aandoeningen en spierziekten (RMDs) ondervinden.
Rond deze datum vragen we daarom jaarlijks met een actie aandacht voor de impact van reuma op het leven van mensen.
Lees meer op http://www.worldarthritisday.org en Wereldreumadag 12 oktober

Edgar Steneprijs wedstrijd
ReumaZorg Nederland organiseert jaarlijks de Edgar Stene Prijs wedstrijd. Een jury beoordeelt de inzendingen en prijzen worden uitgereikt aan mensen met reuma die hun verhaal schrijven over eigen ervaringen met de aandoening.
De Edgar Stene prijs is een initiatief van de European League against Rheumatism (EULAR). De prijs is een eerbetoon aan Edgar Stene (1919-1969), die leed aan een ernstige vorm van ankylosing spondylitis (ziekte van Bechterew). De prijs is bedoeld om meer aandacht te vragen voor mensen en organisaties die zich bezig houden met het verminderen van de last die reumatische aandoeningen met zich meebrengen voor mens en maatschappij. De winnaar van de Nederlandse prijs dingt automatisch mee naar de Europese Edgar Stene prijs.
Lees meer: Edgar Stene Prijs 2017 en Edgar Stene Prijs 2018

Global Alliance for Patient Access (GAfPA)
The Global Alliance for Patient Access (GAfPA) is een netwerk van artsen en patiënten met een gedeelde missie in het uitdragen van gezondheidsbeleid dat de toegang van patiënten tot de juiste klinische zorg en behandelingen bevordert. GAfPA organiseerde op 15 november 2016 een ‘EU patient safety and advocacy conference’ over Biologicals en Biosimilars.
U kunt over deze conferentie een Verslag lezen.

Deelnemen?

Heeft u reuma en bent u reeds internationaal actief?
Wilt u als patiëntenvereniging meewerken aan uitwisseling op Europees niveau?
U bent van harte welkom!

Neemt u dan contact met ons op, uw ervaring en inbreng wordt zeer gewaardeerd!
Neem contact op met Diana Lewinski via secretaris@reumazorgnederland.nl