Innovatieproject ‘reumatoïde artritis’ door studenten

innovatieproject

Innovatieproject

Een innovatie die niet meer mag vragen van het huidige zorgsysteem dan op dit moment het geval is. Dit is het vraagstuk waar vier eerstejaars geneeskunde studenten van de Radboud Universiteit een innovatieproject van hebben gemaakt. Zij hebben zich gericht op reumatoïde artritis. Het door de studenten aanbevolen ‘terugkijkconsult’ zal ervoor gaan zorgen dat het huidige zorgpad een innoverende wending krijgt.

Vier eerstejaars geneeskunde studenten van de Radboud Universiteit hebben afgelopen tijd gewerkt aan een innovatieproject over reumatoïde artritis. Door de vele gesprekken tussen de studenten over ervaringen met reuma en hun interesse in zelfmanagement bij chronische ziektes, kwam het innovatieproject als geroepen. Dit bood hen de mogelijkheid om van hun gesprekken en ideeën een project te maken. Een ding was van begin af aan al duidelijk; de patiënt moet centraal staan. Dit was ook één van de wensen van de opdrachtgever; Medisch Service Centrum NAAST. Het innovatieproject heeft als doel om de studenten een beter inzicht te geven in de gezondheidszorg en de mogelijke innovaties.

Het probleem
Aangezien de druk op de gezondheidszorg de komende jaren zal toenemen, is het een vereiste dat de innovatie niet meer mag vragen van het huidige zorgsysteem dan op dit moment het geval is. Er zijn namelijk te weinig zorgverleners om alle zorg te kunnen leveren aan een steeds meer groeiende patiëntenpopulatie. Om met minder personeel voor deze patiëntenpopulatie te kunnen zorgen, is zelfmanagement door patiënten een essentieel onderdeel van deze innovatie. Daarnaast moet de innovatie aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Resultaten en aanbevelingen
Met de resultaten van het onderzoek hebben de studenten een klantenreis geformuleerd. Een klantenreis zijn de stappen die, in dit geval, de patiënt aflegt tijdens het zorgpad. Als eerst komt de patiënt met klachten bij de huisarts. Deze verwijst door naar de reumatoloog, waarna de diagnose reumatoïde artritis wordt gesteld. Vervolgens heeft de patiënt de mogelijkheid om vaste consulten volgens het huidige zorgpad te volgen, maar krijgt deze ook de mogelijkheid om vaste controle consulten te vervangen voor digitale controles en consulten middels een applicatie. In deze app moeten minimaal de volgende onderdelen terugkomen:
– Informatie over contactmogelijkheden met behandelaren
– Onderzoeken en metingen die nodig zijn voor het meten van ziekteactiviteitinnovatieproject
– Triggers vanuit de app naar de behandelaar op het moment dat er afwijkingen zijn
– Informatiefilmpjes over de ziekte, medicatie, leefstijl, etc.

Het terugkijkconsult
De terugkoppeling naar de behandelaar zit in de triggers. De oplossing is ‘het terugkijkconsult’. Het terugkijkconsult is een portal met specifieke, door de arts geselecteerde, informatiefilmpjes voor de patiënt. Het terugkijkconsult geeft de mogelijkheid om beter aan te kunnen sluiten op de individuele behoeftes van de patiënt. Patiënten kunnen daarnaast zelf beslissen welke informatie ze nog eens terug willen zien en welke informatie niet. In de toekomst zou het terugkijkconsult een brug kunnen vormen naar het uiteindelijke idee van het overschakelen naar een vernieuwd zorgpad dat de eigen effectiviteit van patiënten beter benut.

Comments are closed.