De meeste hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen zijn bedoeld om het u makkelijker te maken of om u te helpen, zodat u uw dagelijkse activiteiten kunt blijven uitvoeren. Hulpmiddelen beschermen of ontlasten uw gewrichten, voorkomen verergering van uw klachten, ondersteunen na bijvoorbeeld een operatie en kunnen u (tijdelijk) helpen om zelfstandig te blijven wonen.

Een ergotherapeut, een reumaconsulent, een oefen- of fysiotherapeut of reumaverpleegkundige kunnen u adviseren over de juiste keuze van hulpmiddelen of aanpassingen. Hun advies gaat niet alleen over de keuze van het hulpmiddel, maar ook over hoe u het hulpmiddel kunt gebruiken en waar u het kunt aanschaffen. Het is belangrijk om hulpmiddelen eerst uit te proberen voor u tot aanschaf over gaat.
U kunt hulpmiddelen ook lenen of huren.

U kunt zich de volgende vragen stellen bij de keuze voor een hulpmiddel:

– Waarvoor wilt u een hulpmiddel gebruiken?
– Welk hulpmiddel is het beste voor uw vraag?
– Is het hulpmiddel eenvoudig te bedienen?
– Wat kost het en wat is uw eigen bijdrage daarin?

U kunt binnen uw Reumapatiëntenvereniging ervaringen uitwisselen met andere leden.

Vergoedingen

De vergoeding van hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen is afhankelijk van het soort hulpmiddel. Er bestaan een aantal wettelijke regelingen via welke sommige hulpmiddelen geheel of gedeeltelijk vergoed kunnen worden, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitgevoerd door de gemeente waarin u woont.
Veel hulpmiddelen voor de zogenaamde ‘algemene dagelijkse verrichtingen’, zoals openers, aangepast bestek, orthopedisch hoofdkussen etc. vallen vaak niet onder wettelijke regelingen.

Brancheorganisatie

Firevaned is de brancheorganisatie voor bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling, vervaardiging, distributie en/of advisering van hulpmiddelen op gebied van wonen, mobiliteit en communicatie. De leden van Firevaned hebben in 2014 het initiatief genomen dat haar leden zich door onafhankelijke certificeringinstituten kunnen laten certificeren met het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Op die manier weten gebruikers dat ze de producten en dienstverlening van bedrijven met Het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen kunnen vertrouwen.
Gebruikers van hulpmiddelen kunnen terecht op www.eengoedhulpmiddel.nl waar zij informatie kunnen vinden over de aanschaf van een hulpmiddel en waar opgelet moet worden bij deze aanschaf. Hier is informatie op verschillende vlakken, gerubriceerd, goed en overzichtelijk terug te vinden: woningaanpassing, mobiliteit en communicatie. Achter elk tabblad is per hulpmiddel weergegeven wat het hulpmiddel kan doen en wat zoal verwacht kan worden van het hulpmiddel. Ook zijn directe links aangebracht naar leveranciers, die u verder kunnen helpen bij het goed uitzoeken van een geschikt hulpmiddel. Ook is informatie te vinden over de mogelijke vergoeding via de zorgverzekeraar of misschien de gemeente.

U vindt meer informatie over deze onderwerpen in de bijlagen hieronder, in de bladen van de Reumapatiëntenverenigingen en op ondermeer hier genoemde websites.

Bijlage Hulpmiddelen in de keuken
Bijlage Reumatips
Bijlage Voorbeelden hulpmiddelen voor dagelijks gebruik in en rond uw huis

www.eengoedhulpmiddel.nl
www.hulpmiddelenwijzer.nl
www.reumacentrumtwente.nl
www.reumafonds.nl