Hoe ga je om met je gezondheid?

Kristien van der Elst (België):

Kristien van der Elst deed onderzoek naar de vraag of de manier waarop mensen met hun gezondheid omgaan invloed heeft op de snelheid waarmee ze bij de eerste reuma symptomen naar de huisarts stappen. In haar onderzoek kregen 112 mensen met RA een vragenlijst bestaande uit de Revised Illness perception questionnaire en de Utrecht Coping List. Een groot aantal variabelen werd onderzocht om te kijken of zij het tempo waarin mensen naar de huisarts gingen bij reuma-gerelateerde klachten konden verklaren. Uiteindelijk konden verschillende variabelen (zoals: bagatelliseren van de klachten, lage verwachting van symptoombestrijding en gebrek aan het samen kunnen brengen van verschillende klachten tot één geheel) 1/3 van de vertraging van RA patiënten verklaren om naar hun huisarts te gaan bij de eerste symptomen. Van der Elst meldt in haar onderzoek dat het belangrijk is om als huisarts/specialist rekening te houden met de verschillende manieren waarop mensen met hun gezondheid omgaan. Het zegt veel over hoe verschillende patiënten zich m.b.t. hun toekomstige behandelingen zullen gedragen.

Comments are closed.