Handboek voor Osteoartritis

Spreker Laura Campbell (Engeland):

Keele University ontwikkelde een handboek JIGSAW-E voor mensen met Osteoartritis. Dit handboek is zowel online als in hard-copy te krijgen. Het handboek is bedoeld om mensen met osteoartritis te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en omgang met de aandoening. Het boek bevat tips over beweging, schoeisel, eten enz. Het project van Campbell richtte zich op het vertalen en aanpassen van het handboek voor gebruik in andere Europese landen. Om het handboek geschikt te maken voor gebruik in het buitenland werd een panel samengesteld van 15 Patient Champions (ervaringsdeskundigen met osteorartitis) afkomstig van de Europese patiëntenorganisaties die het (online) handboek graag op hun lokale markt zouden uitbrengen. De Patient Champions:

  1. Reviewden de Engelse tekst en beoordeelden of er voor hun markt aanpassingen/aanvullingen nodig waren.
  2. Ondersteunden met een correcte/begrijpelijke vertaling van het boek.
  3. Controleerden of de inhoud van het boek in overeenstemming was met landelijke richtlijnen.
  4. Ondersteunden bij de publiciteit rondom plaatsing van het boek op andere platforms.
  5. Deelden hun ervaringen met Patient Champions uit andere landen.

Conclusie: Gedurende het project bleek dat het inzetten van patiëntpartners zeer effectief is bij het tot stand brengen van consistente, betrouwbare en accurate patiënteninformatie ter ondersteuning van de implementatie van aanbevelingen voor Osteoartritis.

Comments are closed.