Geen ontstekingen, toch pijn

Spreker Jon Lampa (Zweden):

Veel mensen met Reumatoïde Artritis (RA) ervaren pijn. De SWEFOT trial richtte zich op RA patiënten die in de eerste twee jaar na hun RA diagnose ondraagbare pijn ervaren ondanks het onder controle hebben van de ontstekingen. Is er verschil tussen biologicals en traditionele reumamedicatie en deze pijn status? Uit het onderzoek blijkt dat er tot dusver nog geen optimale behandeling bestaat voor het behandelen van ontstekingsonafhankelijke pijn bij RA patiënten. Nieuwe pijnbehandeling strategieën worden sterk geadviseerd.

Comments are closed.