Fysio bij reuma toch vergoeden?

Is het voor bepaalde reumatische aandoeningen toch zinvol om de eerste 20 behandelingen te vergoeden vanuit de basisverzekering? A.s. vrijdag presenteert de Advies Commissie Pakket (ACP) haar conceptrapport. Ook u kunt hier bij zijn.

Fysio bij reuma niet vergoed
In 2011/12 is reuma min of meer als indicatie verdwenen van de Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandelingen. Reden hiervoor was een gebrek aan wetenschappelijk bewijs over het effect van deze behandelingen op patiënten met een reumatische aandoening. Dit betekent dat de kosten voor de eerste 20 behandelingen van een fysio- of oefentherapeut door de reumapatiënt zelf of door de aanvullende verzekering betaald moeten worden. Vanaf de 21ste behandeling worden de kosten vergoed door de basisverzekering.

Onderzoek naar herziening advies
Eind 2015 kreeg de Raad van Bestuur van het Zorginstituut de opdracht van het Ministerie van VWS om een nieuw advies uit te brengen. Reden was het feit dat het niet vergoeden van de eerste 20 behandelingen fysio- en oefentherapie zou leiden tot ongewenste substitutie naar dure medisch specialistische zorg, zoals operaties en ziekenhuisopnames. Over fysio- en oefentherapie moest een concreet en getoetst voorstel komen of het voor enkele specifieke aandoeningen zinvol zou zijn om de eerste behandelingen toch vanuit de basisverzekering te vergoeden.

Vergoeding bij bewezen (kosten)effectiviteit
De minister van VWS gaf daarbij expliciet aan om de toegevoegde waarde van fysio- en oefentherapie per aandoening aan te tonen. In iedere onderbouwing moet niet alleen de effectiviteit van de behandeling per aandoening worden aangetoond maar ook de kosteneffectiviteit (besparing door verminderd gebruik van medisch specialistische zorg).

24 februari 2017
A.s. vrijdag, 24 februari, zal de Advies Commissie Pakket (ACP) advies uitbrengen naar aanleiding van de bevindingen uit hun onderzoek naar de effectiviteit van fysio- en oefentherapie bij:

  • Artrose aan heup en knie
  • Reumatoïde Artritis
  • Spondyloartritis
  • Radiculair Syndroom (hernia) met motorische uitval

Opnemen in de basisverzekering of niet?
Via deze link kunt u in het kort de bevindingen van de commissie (ACP) en het voorgestelde advies van het Zorginstituut per aandoening nalezen. Het volledige rapport van alle onderzoeken kunt u via deze link nalezen. Vanaf vandaag kunt u hier ook de reacties van partijen uit het veld volgen op deze stukken.

Wilt u de vergadering van a.s. vrijdag bijwonen?
U kunt zich daarvoor aanmelden bij de secretaris van de ACP (acp@zinl.nl).

Locatie
Vergaderzaal Kentaurus
Zorginstituut Nederland, Diemen
11.00-13.00 uur