Fit for Work 

 

 

Het platform Fit for Work maakt zich sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening. Wie werkt, die telt mee in het maatschappelijke leven. Althans zo voelen veel mensen dit. Iedereen wil bijdragen aan de samenleving en zo weinig mogelijk financieel afhankelijk zijn van andere mensen.
Eén op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal wordt groter. Naar verwachting heeft 40% van de bevolking in 2030 een chronische aandoening.
Met reuma aan het werk blijven, is helaas geen zekerheid. Veel mensen met reuma vinden het moeilijk om hun aandoening te combineren met een studie of baan. Werken met reuma vraagt van zowel u als de werkgever flexibiliteit én duidelijkheid.
De boodschap dat u reuma heeft, komt hard aan. U vraagt zich af wat het betekent voor uw toekomstmogelijkheden en/of uw werk. Juist dan heeft u behoefte aan goede informatie en praktische tips hoe gesprekken aan te gaan, wáár advies in te winnen, welke ondersteuning uw arts kan bieden en hoe u samen met uw casemanager op zoek kunt gaan naar oplossingen? We leven en werken steeds langer, dus een goede aanpak is belangrijk.

Quote: Prof. dr. Annelies Boonen
Reumatoloog en hoogleraar reumatologie Maastricht UMC+
‘Werk is een belangrijke maatschappelijke rol voor patiënten. Het hebben van betaald werk behoort samen met ‘relatie met de partner’ en ‘relatie met kinderen’ tot de drie belangrijkste sociale rollen, belangrijker dan vrije tijd, reizen, relaties met vrienden. In deze lijn zijn reumatologen ook bereid mede verantwoordelijkheid te nemen voor de arbeidsparticipatie van hun patiënten’.

Quote: Robbert Janssen
Directeur Stichting Centrum Chronisch Ziek en Werk, register arbeidsdeskundige, register loopbaanprofessional CMI-C en ervaringsdeskundige
“De coaches waar we mee werken hebben niet alleen een chronische aandoening, maar zijn ook geschoolde professionals in hun vakgebied. Hiermee onderscheiden wij ons in het werken met ervaringsdeskundigheid. Wij geloven in deze combinatie: “Certain coaching and training skills are not (only) generated by knowledge but also by personal experiences”.

Quote: Margret Arts
Ervaringsdeskundig coach Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Zie de Ervaringsdeskundige coach
Er verscheen een interview in de Telegraaf http://www.mijn-lichaam.com/botten-gewrichten/blijven-werken-met-reuma  met Margret Arts over de manier waarop de coaches van ReumaZorg Nederland hun eigen ervaring met reuma inzetten om werknemers met reuma te ondersteunen in accepteren, doseren en communiceren. Van de volwassenen met reuma heeft bijvoorbeeld 43% een betaalde baan. “Er is nog een wereld te winnen in de communicatie met werkgevers.” vertelt coach Margret Arts in haar interview met de Telegraaf. “Soms hebben mensen met reuma wat meer flexibiliteit nodig. Dat kan al in kleine aanpassingen zitten: een andere werkplek, aangepaste werktijden, een ander rooster of zelfs ander werk. Openheid naar collega’s en leidinggevenden over wat u wel en niet kunt, kweekt ook begrip. U wilt niet zeuren over uw reuma, maar als u wilt blijven werken, is erover praten belangrijk!”

Het platform Fit for Work biedt u als werknemer tools aan, handvaten om aan het werk te blijven of te komen met een chronische aandoening. Zodat u uw energie kunt stoppen in de veerkracht die nodig is om met beperkingen om te gaan. Voor meer informatie: https://www.fitforworknederland.nl

Tips:
• Neem zelf initiatief, ga het gesprek aan met uw leidinggevende/werkgever
• Blijf zo veel als mogelijk aan het werk, meld u niet te vaak ziek
• Ga het gesprek aan met uw leidinggevende en uw behandelend arts
• Zoek hulp of ondersteuning als dit nodig is om aan het werk te blijven

Tools:
• Werknemer tips – werk en chronische aandoeningen
https://www.fitforworknederland.nl/wp-content/uploads/2015/12/werknemer_tips_FitforWork_2015.pdf
• Handreiking werknemer aan het werk blijven met een chronische aandoening
https://www.fitforworknederland.nl/wp-content/uploads/2016/09/Handreiking_werknemer_FitforWork_2015.pdf
• Werkwijzer – werken met een chronische aandoening
https://www.fitforworknederland.nl/wp-content/uploads/2015/12/werkwijzer_werknemer_FitforWork_2015.pdf
• Werken met een chronische aandoening kan – Fit for Work checklisten
https://www.fitforworknederland.nl/wp-content/uploads/2015/12/Checklisten_FitforWork_2015.pdf
• Werknemer – checklist.pdf

Manifest:
https://www.fitforworknederland.nl/wp-content/uploads/2015/12/e-Manifest_FitforWork_2015.pdf

Fit for Work is een programma van het Centrum Werk Gezondheid met ondersteuning van de bedrijven AbbVie en Roche.
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland ondersteunt dit initiatief vanwege het belang voor mensen met reuma.