Fibromyalgie – fibromyalgiescore, pijnscore en symptoomscore

American College of Rheumatology (ACR)

In 2010 stelde het American College of Rheumatology (ACR) nieuwe fibromyalgie diagnose criteria op voor het vaststellen van fibromyalgie. Voor de diagnose fibromyalgie kijkt de dokter nu naar je fibromyalgiescore met de pijnscore en de symptoomscore. 

Pijngebieden

Deze nieuwe fibromyalgie diagnose criteria gaan niet meer uit van tenderpoints (drukpunten), maar van pijngebieden. De dokter houdt rekening met de ernst van je klachten als vermoeidheid, niet uitgerust wakker worden, moeite met nadenken en concentreren (cognitief) en andere lichamelijke klachten.

Pijnscore

De dokter noteert in welke van de 19 plekken in je lichaam je pijn hebt gehad gedurende de afgelopen week. Je pijngebieden tellen mee in de score en kunnen zitten in je borsten, buik, bovenrug, onderrug, nek, linker en rechter schoudergordels, bovenarmen, onderarmen, heup-bil gebied, bovenbenen, onderbenen en je kaak. De laagst mogelijke pijnscore is 0 en de hoogst mogelijke score is 19. Heb je pijn op 6 plekken in je lichaam, dan heb je in de afgelopen week pijn gehad in 6 pijngebieden.
Je pijnscore moet minimaal 3 zijn om mee te tellen bij de diagnose fibromyalgie.

Symptoomscore

De symptoomscore is opgebouwd uit twee delen. De symptoomscore bestaat uit de punten (scores) voor de 3 belangrijkste symptomen + het puntenaantal (scores) bij de extra symptomen. Je maximale te behalen symptoomscore is 12. Je moet dan bijvoorbeeld bij de 3 belangrijkste symptomen 3 keer een 3 als score = 9 hebben en je hebt veel punten bij de extra symptomen, minimaal 3 = totaal een symptoomscore van 12.
Je symptoomscore moet minimaal 5 zijn om mee te tellen bij de diagnose fibromyalgie.
• 1. De drie belangrijkste symptomen (klachten) zijn: vermoeidheid, niet uitgerust wakker worden en moeite met nadenken en concentreren. Bij alle drie de symptomen kijkt de dokter óf deze aanwezig zijn en hoe erg de klachten waren gedurende de afgelopen week. Je krijgt punten (score) bij de 3 symptomen toegekend:
0 = afwezig, geen probleem.
1 = aanwezig in lichte of milde mate, vaak met tussenpozen.
2 = aanwezig in matige of flinke mate, probleem als redelijk groot ervaren.
3 = aanwezig in ernstige mate, continue je leven verstorend.
• 2. De dokter kijkt verder hoeveel extra symptomen (klachten) je hebt. Hij gebruikt een lijst met 42 vooral lichamelijke klachten. De 42 lichamelijke klachten zijn: spierpijn, spastische darmklachten, moeheid, denk- en geheugenproblemen, spierzwakte, hoofdpijn, buikpijn en buikkrampen, doof gevoel/tintelingen, duizeligheid, slapeloosheid, depressie, hardlijvigheid, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, nervositeit, pijn op de borst, vaag zien, koorts, diarree, droge mond, jeuk, piepende ademhaling, fenomeen van Raynaud, netelroos of galbulten, oorsuizen, braken, zuurbranden, zweertjes in de mond, verdwenen of veranderde smaak, toevallen, droge ogen, kortademigheid, verminderde eetlust, huiduitslag, zonlichtallergie, hoorstoornissen, snel blauwe plekken, haaruitval, vaak plassen, pijn bij plassen en blaaskrampen.
Iedere extra klacht (symptoom) krijgt een punt (score):
0 = geen last van de symptomen.
1 = last van een paar symptomen.
2 = last van een behoorlijk aantal van de symptomen.
3 = last van een groot aantal symptomen.

Fibromyalgiescore

De fibromyalgiescore is de optelsom van de pijnscore (maximaal 19) en de symptoomscore (maximaal 12) en is maximaal 31. De score loopt van 0 (geen enkel symptoom) tot en met 31 (forse lichamelijke klachten).
De fibromyalgiescore geeft aan hoe ernstig je klachten zijn. Hoe meer en intenser je klachten, hoe hoger de score. Je moet al gedurende minimaal 3 maanden pijn en andere klachten (symptomen) hebben en de dokter heeft geen andere ziekte bij je gevonden.
Voor de diagnose fibromyalgie moet je fibromyalgiescore minimaal 12 zijn.

Tenderpoints

Sommige dokters gebruiken nog niet de fibromyalgiescore, maar de oudere methode met tenderpoints. De dokter doet dan onderzoek doen naar de tenderpoints (drukpijnpunten) in je lichaam. De dokter drukt met de hand op de tenderpoints. Als dit pijn doet, is dit een positieve tenderpoint. Als dit geen pijn doet, is het een negatieve tenderpoint. Maar het onderzoek is niet zo betrouwbaar. Verschillende dokters kunnen bij dezelfde patiënt een verschillend aantal positieve tenderpoints opschrijven. Ook zijn andere drukpunten, die net naast een tenderpoint liggen, soms net zo gevoelig of pijnlijk.

Help mee