Fenomeen van Raynaud – diagnose

Huisarts

Als je ziek wordt of klachten hebt, die maar niet weggaan, dan ga je met je klachten naar de huisarts. Je huisarts is de eerste medische behandelaar om je klachten te behandelen. Lukt het niet om je klachten goed te behandelen, dan zal de huisarts samen met jou kijken naar verdere behandeling. Je huisarts kan je doorsturen naar de reumatoloog of een andere dokter in het ziekenhuis of een kliniek.

Diagnose

De huisarts en de dokter in het ziekenhuis of een kliniek geeft je een diagnose op basis van:
• een gesprek met jou over je klachten.
• wat er bij je gevonden wordt met lichamelijk onderzoek.
• de uitslagen van bloedonderzoek en andere onderzoeken.

Wat vraagt de dokter?

• wat zijn je klachten?
• hoe zijn je klachten ontstaan?
• welke klachten of ziekten heb je al eerder gehad?
• wanneer heb je last van je klachten?
• wat verergert je klachten?
• welke medicijnen gebruik je al?
• hoe ziet je dagindeling er ongeveer uit?
• wat voor werk doe je?
• komen er in je familie reumatische ziekten voor?
• ben je ook onder behandeling bij een andere dokter?

Lichamelijk onderzoek

Bij de primaire vorm kijkt je dokter naar de afkoeling van je hand en test wat er met je vingers gebeurt.
Bij de secundaire vorm kijkt de dokter naar je huid, de nagelriemen, je gewrichten en de bloedvaten. Zijn er klachten, zoals:
• tekenen van bindweefselziekten of bloedvatontstekingen.
• gewrichtsklachten en spierzwakte.
• droge mond en ogen.
• huiduitslag en huidveranderingen.
• koorts.
• slikstoornissen.
• benauwdheid.

Bloedonderzoek

Bij de secundaire vorm onderzoekt de dokter:
de haarvaatjes van de bloedvaten onder de vingernagels.
Op een röntgenfoto zijn de vernauwde haarvaatjes van de bloedvaten in de hand te zien. De haarvaatjes (zeer kleine fijne bloedvaatjes) van de bloedvaten in het nagelbed van de vinger worden onderzocht met een capillairmicroscopie. De dokter doet dit onderzoek om te kijken of je misschien een auto-immuunziekte hebt, waarbij meerdere organen en weefsels aangedaan zijn. Voorbeelden van deze ziekten zijn Systemische Lupus Erythematodes (SLE), het syndroom van Sjögren en systemische sclerose.
of je bepaalde anti-nucleaire antistoffen (ANA) in je bloed hebt.
Anti-nucleaire antistoffen (ANA) worden ook wel anti-nucleaire factor (ANF) genoemd. Nucleair is tot de kern behorend. Het zijn antistoffen gericht tegen onderdelen van de eigen celkern (nucleus) bij je lichaamscellen. Bij bepaalde auto-immuunziekten zijn deze vaak in een verhoogde hoeveelheid in het bloed aanwezig. Je krijgt dan een auto-immuun serologisch onderzoek.

Na de diagnose

Na de diagnose bespreekt je dokter samen met jou welke behandeling het beste voor jou kan zijn en wordt er een keuze voor een behandeling genomen. Je kunt ook naar een andere dokter of een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, doorverwezen worden.

Help mee