EULAR

Voor reuma is er op Europees niveau het overkoepelende samenwerkingsverband EULAR (European League Against Rheumatism).
Het doel van EULAR is om de kwaliteit van leven voor mensen met een reumatische aandoening te verbeteren. EULAR wil reumatische aandoeningen en andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat helpen voorkomen, genezen en beter behandelbaar te maken. Dit doet de Europese organisatie o.a. door voorlichting over en onderzoek naar reuma te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek ook vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Om die nieuwste inzichten te achterhalen en te delen is de Europese samenwerking tussen reumatologen, paramedici en patiënten via EULAR zeer belangrijk.
Lees meer: http://www.eular.org/

EULAR Congres
Een keer per jaar vindt het EULAR Congres plaats. Tijdens dit congres wisselen wetenschappers, artsen, behandelaars en patiënten de nieuwste inzichten en ontwikkelingen met elkaar uit over de bestrijding en behandeling van de diverse vormen van reuma. De workshops, lezingen, posters over lopende onderzoeken en stands van EULAR, patiëntenorganisaties en geneesmiddelenbedrijven bieden een mooie gelegenheid om goed geïnformeerd te worden over de lopende en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast biedt dit congres ruimte om nieuwe contacten te leggen. Leden van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland wonen dit EULAR Congres al sinds 2014 bij.

Vooruitblik: EULAR Congres 2017
Het jaarlijkse EULAR Congres 2017 vindt plaats van 14-17 juni 2017 in Madrid, Spanje. Een aantal vertegenwoordigers van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zullen dit congres bezoeken en deelnemen aan de activiteiten op het congres, onder andere die van EULAR-PARE.
Blijf op de hoogte: http://www.congress.eular.org/

NIEUWS: In 2017 lanceert EULAR voor het eerst een 360 graden campagne waarbij alle pijlers van EULAR: patiënten, artsen, onderzoekers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg onder één dak gaan deelnemen. Het doel van de campagne is om de reumatische en ziekten van het bewegingsapparaat als belangrijke ziekten te benadrukken en de zorg voor de volksgezondheid te benadrukken. Vroege diagnose en toegang tot behandeling kan verdere schade en last voor het individu en de maatschappij. De campagne zal in juni 2017 worden gelanceerd tijdens het jaarlijkse congres van EULAR in Madrid, Spanje.

Vooruitblik: Het EULAR Congres 2018 vindt plaats van 13-16 June 2018 in Amsterdam, Nederland.

Terugblik: EULAR Congres 2016
Het jaarlijkse EULAR Congres 2016 vond plaats van 8 – 11 juni 2016 in Londen, Engeland.
Een aantal vertegenwoordigers van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland namen deel aan de activiteiten op dit congres, onder andere die van EULAR-PARE.
EULAR_2016_Preview.pdf
• Woensdag 8 juni – EULAR2016_Wednesday June 8.pdf
• Donderdag 9 juni – EULAR2016_ThursdayJune 9.pdf
• Vrijdag-Zaterdag 10-11 juni – Eular2016_FridaySaturdayJune 10-11.pdf
• Eular 2016 Report.pdf

Voor presentaties van deelnemers en bijeenkomsten kunt u terecht op Youtube-Eular.

Lees meer: Archief EULAR

EULAR Brussels Conference
Ieder jaar organiseert de EULAR op Wereldreumadag 12 oktober in het Thon EU Hotel in Brussel een conferentie over een bepaald onderwerp.

EULAR Brussels Conference 2016
Dit jaar was het thema op de EULAR Brussels Conference 2016: Reducing the burden of chronic diseases in the workplace, gericht op bevorderen van nieuw beleid voor betere arbeidsomstandigheden en het behoud van zieke mensen op het werk. De EULAR Brussels Conference 2016 richtte zich op het bijdragen aan de lopende herziening van de EU-wetgeving en het beleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Reumatische en bewegings-gerelateerde ziekten zijn de grootste en meest belastende werk-gerelateerde ziekten en dus de voornaamste oorzaak van het verlies van werk, verzuim op het werk en vervroegde uittreding.
Het doel van de bijeenkomst was om de gemeenschap, beleidsmakers en stakeholders bij elkaar te brengen om hiervoor beleidsaanbevelingen te ontwikkelen.
Lees meer: EULAR Press Release World Arthritis Day 2016.pdf
Lees meer: EULAR Charter for Work.pdf

EULAR Brussels Conference 2016 - #EULARBrussels2016

Ook uw stem laten horen?
Wilt u als patiëntenorganisatie meewerken met ons om vanuit Nederland bij te dragen aan deze uitwisseling op Europees niveau? U bent van harte welkom!

Coba Vooijs
RZN commissie EULAR-PARE
M 06-50569330
E eularpare@reumazorgnederland.nl

Oproep tot deelname
De World Health Organisation European Region beveelt gerichte acties aan door alle landen om de gezondheid van het menselijke bewegingsapparaat te vorderen in het nieuwe Actie Plan voor de Preventie en Controle van niet-overdraagbare ziekten. Dit werd besloten op haar bijeenkomst op 15 september 2016. De Global Alliance for Musculoskeletal Health, een samenwerkingsverband van artsen, onderzoekers en patienten gericht op het benadrukken van de gezondheid van het bewegingsapparaat en EULAR hebben de ontwikkeling van het Actie Plan ondersteund door door het verstrekken van gegevens over de belasting en strategieën voor controle van het bewegingsapparaat. De Global Alliance for Musculoskeletal Health en EULAR willen nu de toepassing van het Actieplan ondersteunen.
Lees meer: BJD call for action 2016.pdf
Lees meer: WHO Europe NCD Strategy for GMUSC.pdf
Doe mee en onderschrijf de petitie: http://bjdonline.org/e-petition/