EULAR

 

Het overkoepelende samenwerkingsverband EULAR (European League Against Rheumatism) is een Europese samenwerking tussen:
• wetenschappelijke verenigingen (reumatologie), 1 lid per land
• organisaties van health professionals/paramedici, 1 lid per land
• nationale patiëntenorganisaties, 1 lid per land.
Voor Nederland is bij de patiëntenorganisaties de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland lid van EULAR en vertegenwoordiger bij PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe) voor Nederland.

Wat is het doel van EULAR?
Het doel van EULAR is om in samenwerking met de nationale leden de kwaliteit van leven voor mensen met een reumatische aandoening te verbeteren. EULAR wil reumatische aandoeningen en andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat helpen voorkomen, genezen en beter behandelbaar te maken. Dit doet de Europese organisatie o.a. door voorlichting over en onderzoek naar reuma te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek ook vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Om die nieuwste inzichten te achterhalen en te delen is de Europese samenwerking tussen reumatologen, paramedici en patiënten via EULAR zeer belangrijk.
Lees meer: http://www.eular.org

EULAR Congres
Een keer per jaar vindt het EULAR Congres plaats. Tijdens dit congres wisselen wetenschappers, artsen, behandelaars en patiënten de nieuwste inzichten en ontwikkelingen met elkaar uit over de bestrijding en behandeling van de diverse vormen van reuma. De workshops, lezingen, posters over lopende onderzoeken en stands van EULAR, patiëntenorganisaties en geneesmiddelenbedrijven bieden een mooie gelegenheid om goed geïnformeerd te worden over de lopende en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast biedt dit congres ruimte om nieuwe contacten te leggen.
Leden en medewerkers van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland wonen dit EULAR Congres al sinds 2014 bij.

EULAR Congres 2018
Het jaarlijkse EULAR Congres 2018 vond plaats van 13-16 juni 2018 in Amsterdam, Nederland. Een groot aantal vertegenwoordigers van ReumaZorg Nederland bezochten dit congres en namen deel aan de informatieve bijeenkomsten op het congres, zoals die van PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe).
Lees meer op EULAR Congres woensdag 13 juni 2018 en EULAR Congres donderdag 14 juni 2018 en EULAR Congres vrijdag 15 juni 2018 en EULAR Congres zaterdag 16 juni 2018

 

 

See our roll-up banner 2184811_RPVN_RollUP_850x2050_ENG

Vooruitblik: Het EULAR Congres 2019 vindt plaats van 12-15 Juni 2019 in Madrid, Spanje.

Terugblik: EULAR Congres 2017
Het jaarlijkse EULAR Congres 2017 vond plaats van 14-17 juni 2017 in Madrid, Spanje. Een aantal vertegenwoordigers van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland namen deel aan de informatieve bijeenkomsten op dit congres, onder andere die van PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe).
• EULAR 2017.  Zie: http://www.eularcongressnews-digital.com/eularcongressnews/eular_2017_report?pg=1#pg1

Voor presentaties van deelnemers en bijeenkomsten kunt u terecht op Youtube-Eular

Terugblik: EULAR Congres 2016
Het jaarlijkse EULAR Congres 2016 vond plaats van 8 – 11 juni 2016 in Londen, Engeland.
Een aantal vertegenwoordigers van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland namen deel aan de informatieve bijeenkomsten op dit congres, onder andere die van PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe).
EULAR_2016_Preview.pdf
• Woensdag 8 juni – EULAR2016_Wednesday June 8.pdf
• Donderdag 9 juni – EULAR2016_ThursdayJune 9.pdf
• Vrijdag-Zaterdag 10-11 juni – Eular2016_FridaySaturdayJune 10-11.pdf
• Eular 2016 Report.pdf

Voor presentaties van deelnemers en bijeenkomsten kunt u terecht op Youtube-Eular

EULAR Brussels Conference
Ieder jaar organiseert de EULAR op Wereldreumadag 12 oktober een conferentie over een bepaald onderwerp.

EULAR Brussels Conference 2017
In 2017 was het thema op de EULAR Brussels Conference 2017: The future of health research and innovation after Horizon 2020 – Do we need a novel approach?
Meer informatie: EULAR Brussels Conference 2017 Opening session
Meer informatie: EULAR Brussels Conference 2017

EULAR Brussels Conference 2016
In 2016 was het thema op de EULAR Brussels Conference 2016: Reducing the burden of chronic diseases in the workplace. De bijeenkomst was gericht op bevordering van nieuw beleid voor betere arbeidsomstandigheden. Reumatische en bewegingsgerelateerde ziekten zijn de grootste en meest belastende werk-gerelateerde ziekten en dus de voornaamste oorzaak van het verlies van werk, verzuim op het werk en vervroegde uittreding.
Meer informatie: EULAR Brussels Conference 2016
Reducing the burden of chronic diseases in the workplace. New policies for better working conditions and the retention of ill people at work.
Lees meer: EULAR Charter for Work.pdf

Ook uw stem laten horen?
Wilt u als patient advocate of als patiëntenorganisatie meewerken met ons om vanuit Nederland bij te dragen aan deze uitwisseling op Europees niveau? U bent van harte welkom!

Diana Lewinski
RZN commissie EULAR-PARE
E secretaris@reumazorgnederland.nl