EULAR

Wat is EULAR?

EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) is een Europees samenwerkingsverband tussen:
• wetenschappelijke verenigingen • organisaties van health professionals • nationale patiëntenorganisaties

Wat is het doel van EULAR?

EULAR streeft ernaar de impact van reumatische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat (RMDs) op het individu en de samenleving te verminderen. En de maatschappelijke positie en de kwaliteit van leven van mensen met reumatische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat in Europa te verbeteren.
Daartoe stimuleert, bevordert en ondersteunt de EULAR onderwijs, onderzoek, preventie en behandeling van reumatische en musculoskeletale aandoeningen. Hieronder vallen ziekten van het bewegingsapparaat, alsmede systemische immuun-gemedieerde ziekten.

Help mee