EULAR

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is als landelijke patiëntenorganisatie sinds 2015 lid van EULAR voor PARE namens Nederland.
ReumaZorg Nederland behartigt de belangen van alle mensen met reuma bij EULAR – PARE.

Binnen EULAR werken de nationale Europese patiëntenorganisaties samen in PARE (People with Arthritis / Rheumatism in Europe). EULAR – PARE is het netwerk van de nationale patiëntenorganisaties van mensen met artritis/reuma in heel Europa, die zich verenigd hebben om ervoor te zorgen dat de stem van mensen met reumatische en musculoskeletale aandoeningen wordt gehoord en invloed heeft bij besluitvormers in Europa.

As the Dutch national patient organization, the National Association ReumaZorg Nederland is a member of EULAR – PARE on behalf of the Netherlands since June 2015. ReumaZorg Nederland represents the interests of the Dutch people with rheumatic and musculoskeletal diseases at EULAR – PARE.

EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) is het Europese samenwerkingsverband tussen:
• wetenschappelijke verenigingen • organisaties van health professionals • nationale patiëntenorganisaties.

Help mee