EULAR – PARE

De jaarlijkse EULAR conferentie van PARE is een netwerkevenement. Binnen EULAR werken de nationale patiëntenorganisaties samen in PARE (People with Arthritis / Rheumatism in Europe). Ieder jaar is de conferentie gewijd aan een ander onderwerp met keynote-sprekers, debatten en workshops.

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is sinds juni 2015 als patiëntenorganisatie lid van EULAR voor PARE namens Nederland. ReumaZorg Nederland stuurt ieder jaar een aantal deelnemers naar de PARE conferentie en bijeenkomsten.

De activiteiten van PARE zijn gericht op:
• het geven van een stem aan mensen met reuma bij beleidsbepalers binnen Europa.
• het stimuleren van samenwerking tussen de nationale patiëntenorganisaties.

Meer informatie?
Diana Lewinski
E [email protected]

Help mee