EULAR – PARE

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is als landelijke patiëntenorganisatie sinds juni 2015 lid van EULAR – PARE namens Nederland.

Binnen EULAR werken de nationale Europese patiëntenorganisaties samen in PARE (People with Arthritis / Rheumatism in Europe). EULAR – PARE is het netwerk van de nationale patiëntenorganisaties van mensen met artritis/reuma in heel Europa, die zich verenigd hebben om ervoor te zorgen dat de stem van mensen met reumatische en musculoskeletale aandoeningen wordt gehoord en invloed heeft bij besluitvormers in Europa.

De jaarlijkse EULAR conferentie van PARE is een netwerkevenement, dat gewijd is aan steeds een ander onderwerp met keynote-sprekers, debatten en workshops. ReumaZorg Nederland stuurt ieder jaar een aantal deelnemers naar de PARE conferentie en bijeenkomsten op het EULAR Congres.

De activiteiten van PARE zijn gericht op: het geven van een stem aan mensen met reuma bij beleidsbepalers binnen Europa en het stimuleren van samenwerking tussen de nationale patiëntenorganisaties.

As the Dutch national patient organization, the National Association ReumaZorg Nederland has been a member of EULAR – PARE on behalf of the Netherlands since June 2015.

EULAR PARE is the network of national organisations of People with Arthritis/Rheumatism across Europe, united to ensure the voice of people with rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs) is heard and has influence among decision makers within Europe, and create powerful alliances that will make a difference to their lives.

Help mee