EULAR-PARE

Binnen EULAR werken de nationale reumapatiëntenorganisaties samen in PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe). De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is sinds juni 2015 lid van EULAR voor PARE namens Nederland.

Afgevaardigden van de PARE leden komen jaarlijks bijeen tijdens de EULAR-PARE conferentie om huidige (wetenschappelijke) ontwikkelingen en gemeenschappelijke activiteiten te bespreken, ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen.

De activiteiten van EULAR-PARE zijn gericht op:
• Het ontwikkelen en uitbouwen van een sterk Europees netwerk van reumapatiëntenorganisaties.
• Het geven van een stem aan patiënten met reuma bij beleidsbepalers binnen Europa.
• Het stimuleren van samenwerking tussen patiëntenorganisaties die samen een merkbaar verschil kunnen maken in het leven van mensen met een vorm van reuma.

EULAR-PARE Conferentie
De Standing Committee PARE organiseert verschillende activiteiten om haar doelstellingen te bereiken.
Een van deze activiteiten is de jaarlijkse EULAR-PARE conferentie. Tijdens deze conferentie worden de afgevaardigden van de PARE leden geïnspireerd door sprekers en workshops die hen de nodige kennis en tools meegeven. Kennis en tools die de leden helpen om hun eigen nationale patiëntenorganisaties optimaal in te kunnen zetten in hun strijd tegen reuma.

Vooruitblik: EULAR-PARE Conferentie 2017
De 20ste EULAR Annual European Conference of PARE vindt plaats op 23-26 februari 2017 in Lissabon, Portugal. Drie personen nemen hieraan deel namens de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.

Terugblik: EULAR-PARE Conferentie 2016
De EULAR-PARE Conferentie 2016 werd van 15-17 april gehouden in Sofia, Bulgarije. De gastheer was de BOPRD, de Bulgarian Organisation for Patients with Rheumatic Diseases. Er waren ruim 120 deelnemers vanuit 33 landen. Drie personen namen deel namens de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.
De workshops van de conferentie waren gericht op het thema van Wereldreumadag 2015-2016 “Patient Centred Care, Taking Control”. De inhoud van de workshops waren onder andere gericht op: verhoging van het besef van de impact van comorbiditeiten op het leven van mensen met een vorm van reuma; het aanbieden van online educatieve tools; het faciliteren van de transitie bij jongeren met reuma; verbetering van de communicatie tussen patiënten en hun behandelaars; en tools voor het voorbereiden en geven van een presentatie.

EULAR Pare Conference 2016

Ook uw stem laten horen?
Wilt u als patiëntenorganisatie met ons meewerken om vanuit Nederland bij te dragen aan deze uitwisseling op Europees niveau? U bent van harte welkom.

Neem dan contact op met Coba Vooijs.
RZN commissie EULAR-PARE
M 06-50569330
E eularpare@reumazorgnederland.nl