EULAR – PARE conferentie 2016

EULAR-PARE Conferentie 2016
De EULAR-PARE Conferentie 2016 vond plaats van 15-17 april in Sofia, Bulgarije. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland stuurde een aantal deelnemers naar deze conferentie.

Verslag: EULAR Sofia Annual Conference Report 2016

Help mee