EULAR – campagne 2018 – ‘Don’t Delay, Connect Today’

De EULAR-campagne ‘Don’t Delay, Connect Today’ is gericht op de bevordering van een vroege diagnose van de ziekte en op tijd toegang tot de juiste zorg.
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland ondersteunde deze campagne in 2018 onder andere met een symposium ‘Reuma en dan?’ en andere activiteiten.
• Nieuwsbericht https://reumazorgnederland.nl/impressie-symposium-reuma-en-dan/
• RZN verslag symposium 2018 RZN verslag symposium 2018
• Kennisagenda van mensen met reuma. Kijk op https://reumazorgnederland.nl/kennisagenda-reuma/
• Versterking communicatie patiënt – arts via de 3 goede vragen FOLDER-3goedevragen-REUMAZORG-RGB

Help mee