EULAR 2018: Highlights Zaterdag 16 juni

  • 9.00-10.30: Workshop: Bestaat er een dieet voor mensen met reuma? 

Reuma en voeding: meerdere meningen
Ten aanzien van de invloed van voeding op reuma verschillen de meningen. Je hebt reumatologen die medisch behandelen vooropstellen en die voeding zien als aanvulling op deze behandeling. Er zijn echter ook reumatologen die deze aanvullende waarde van voeding minder zien of zelfs verwerpen vanwege het gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Weer andere behandelaren geloven dat voeding zelfs medicatie kan vervangen bij de behandeling van ontstekingen. En patiënten? ‘Die zitten vooral met veel vragen.’ Vertelde Valérie Krafft, directeur van de Zwitserse Reuma patiëntenorganisatie. Lees meer. 

Reuma, voeding en wetenschappelijk bewijs
Corinna Elling-Audersch heeft zelf al 29 jaar RA en zet zich actief in voor de Duitse Reuma Liga. Deze organisatie deed in 2013 onderzoek naar de onderwerpen die mensen met reuma graag behandeld zouden willen zien. Reuma en voeding bleek een groot thema. Daarom publiceerde de organisatie een boekje over dit thema gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Lees meer.

Wat vindt het publiek?
Tijdens deze EULAR sessie werd ook het publiek gevraagd om een reactie te geven op de vraag: Wat kan EULAR doen in de voorlichting over reuma en voeding? Lees meer

  • 10.00-12.00 uur: SLE en cardiovasculair risico (Postertour)

Aanbevelingen voor cardiovasculair risico bij patiënten met Systemische Lupus Erythematosus (SLE) zijn hard nodig. Zelfs SLE patiënten met een lage ziekteactiviteit hebben 3 keer zoveel risico op atherosclerose (ophoping van vetachtige stoffen aan de binnenkant van een bloedvat waardoor deze kan afsluiten). Lees meer. 

  • 12.00-13.30 uur: Hoe goed slaap jij?

Spreker Bente Appel Esbensen (Denemarken): Beter leren slapen ondanks reuma
De kwaliteit van onze nachtrust bepaalt een groot gedeelte van onze kwaliteit van leven. Zo’n 60-80% van mensen met RA heeft slaapproblemen, vergeleken met 10-30% van de gemiddelde bevolking. Deze slaapproblemen verergeren naarmate de ziekte activiteit toeneemt. Lees meer. 

Spreker Katie Kackett (Engeland): Slaapverstoringen bij de ziekte van Sjögren
Het Syndroom van Sjögren is een systemische auto-immuun aandoening dat o.a. droogheid veroorzaakt. Pijn, vermoeidheid en een verstoord slaappatroon komt vaak voor bij mensen met Sjögren. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoe deze mensen geholpen kunnen worden met hun slaapproblemen. Lees meer.

Spreker Sean G. McKenna (Ireland): Invloed van bewegen op slaapkwaliteit bij reuma
Fysieke, mentale en gedragsveranderingen bij mensen volgen een bepaald dagelijks patroon. Dit patroon heet een Circadian ritme. Slaap is een belangrijke voorwaarde om dit Circadian ritme in balans te houden. Om deze reden wordt slaap vaak als een belangrijke uitkomstmaat gebruikt in het beoordelen van behandeling, medicatie en zorg. Mensen met reuma hebben vaak slaapproblemen; ze slapen onrustig en korter. Uit onderzoek is gebleken dat bewegen in belangrijke mate bijdraagt aan het verbeteren van deze slaapkwaliteit. Lees meer. 

Spreker Poul Joergen Jennum (Denemarken): Meten van slaap
Slaap is een belangrijke bepaler voor een goede kwaliteit van leven. Het is dan ook belangrijk om de basis mechanismen van slaap te begrijpen. Je lichaam heeft ‘slaap-‘ en ‘wakker zijn-‘ mechanismen. Hierin zit een bepaalde balans die verstoord kan raken, wat slaapproblemen oplevert. Lees meer. 

Spreker Julia S. Malmborg (Zweden): Musculoskeletale pijn en slaap bij jongeren
Het verband tussen chronische musculoskeletale pijn en slaap is complex. Pijn kan leiden tot slaapproblemen die weer kunnen leiden tot pijn. Er is nog weinig onderzoek gedaan bij jongeren met chronische musculoskeletale pijn en de invloed hiervan op slaapkwaliteit, stress, angst, depressie en algehele gezondheid. Lees meer. 

  • Afsluiting

Om 13.30 uur kwam het EULAR congres tot een einde. Met een tas vol informatie en een hoofd vol inspiratie keerden wij weer huisarts. Het waren geslaagde dagen.

Comments are closed.