EULAR 2018: Highlights Donderdag 14 juni

  • 10.15-11.45 uur: Pijn, vermoeidheid, co-morbiditeiten en zwangerschap bij reuma

 

Spreker Jon Lampa (Zweden): Geen ontstekingen, toch pijn. 
Veel mensen met Reumatoïde Artritis (RA) ervaren pijn. De SWEFOT trial richtte zich op RA patiënten die in de eerste twee jaar na hun RA diagnose ondraaglijke pijn ervaren ondanks het onder controle hebben van de ontstekingen. Is er verschil tussen biologicals en traditionele reumamedicatie en deze pijn status? Lees meer. 

Spreker Cristiana Silva (Portugal):  Wat beïnvloedt vermoeidheid bij RA?
Vermoeidheid is een van de meest voorkomende en beperkende symptomen van mensen met reumatoïde artritis (RA). Het is tegelijkertijd ook een symptoom dat het minst aangekaart wordt door zorgverleners tijdens een consult met RA patiënten. Dit komt mede door het ontbreken van effectieve strategieën om vermoeidheid te behandelen. Lees meer.

Spreker Yun-Chen Tsai (Taiwan, Province of China): Zwangerschap en reuma.
Een zwangerschap vraagt aanpassing van het immuunsysteem van de moeder om de foetus niet af te stoten. Dit proces heeft invloed op de ziekte activiteit van RA tijdens een zwangerschap. Het onderzoek van Yun-Chen Tsai bestudeert het risico van RA op de gezondheid van de moeder tijdens de zwangerschap maar ook het risico van RA op de foetus en de pasgeborene. Lees meer.

Spreker Helga Westerlind (Sweden): Kans op Acuut Coronair Syndroom (ACS) bij broers/zussen van mensen met RA
Mensen met RA hebben meer risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen zoals het Acuut Coronair Syndroom (ACS). Het zou kunnen dat de genetische aanleg die mensen hebben op het ontwikkelen van RA hetzelfde is als de aanleg die mensen hebben op het ontwikkelen van ACS. Dit zou betekenen dat ook broers en zussen van mensen met RA vanwege hun gelijke genetische achtergrond ook een verhoogde kans zouden kunnen hebben op het ontwikkelen van ACS. Lopen de broers en zussen van mensen met RA meer kans op ACS? Lees meer. 

Klaus Krueger (Duitsland): Invloed extra aandacht voor co-morbiditeiten
Het bepalen van co-morbiditeiten bij reumatoïde artritis (RA) is moeilijk voor reumatologen, mede door een gebrek aan tijd. Reumaverpleegkundigen kunnen RA patiënten ondersteunen in hoe zij aandacht kunnen hebben voor co-morbiditeiten. Lees meer. 

Spreker Nur Banu Karaca (Turkije): Biopsychosociale kenmerken van mensen met RA.
Reumatoïde Artritis (RA) heeft invloed op het dagelijkse leven van mensen, hun lichamelijk functioneren, kans op depressie en angsten. Het onderzoek  van Karaca had als doel om mensen met reuma te onderzoeken op een aantal biopsychosociale kenmerken zoals: demografische kenmerken, dagelijks leven, angst, depressie en cognitieve kenmerken. Lees meer. 

Spreker N. Roodenrijs (Nederland): Kenmerken van RA die moeilijk te behandelen zijn.
Er zijn mensen met RA die ondanks de verbeterde EULAR aanbevelingen over de behandeling van RA geen remissie bereiken en altijd een bepaalde mate van ziekteactiviteit behouden. Zij zijn moeilijk te behandelen. Naar schatting ligt dit aantal moeilijk te behandelen RA patiënten tussen de 5 en 20%. De kenmerken van de moeilijk te behandelen RA patiënten moeten worden geclassificeerd om zo aanbevelingen te kunnen doen voor behandeling van RA bij deze groep patiënten. Lees meer. 

Spreker Rong Mu (China): Tool voor zelfmanagement bij RA in China
Het behalen van een DAS score die lager is dan 2.6 (remissie) of 3.2 (lage ziekteactiviteit) zijn de belangrijkste behandeldoelstellingen bij ontstekingsreuma. China kent veel patiënten met ontstekingsreuma. Meer dan 40% van deze patiënten zou op afstand gemonitord kunnen worden. Hiervoor is het SSDM (Smart System of Disease Management) gemaakt. Lees meer. 

 

  • 13.30-15.00 uur: Patiëntparticipatie in onderzoek

EULAR heeft in samenwerking met zorgverleners en onderzoekers in de reumatologie, maar ook met patiënten een kennisagenda opgesteld. Deze kennisagenda, RheumaMap, bevat een lijst met onderzoeksonderwerpen die per vorm van reuma de komende jaren prioriteit krijgen in financiering. Lees meer. 

 

  • 15.30-17.00 uur: Eular aanbevelingen voor bewegen bij mensen met ontstekingsreuma. 

Het maken van aanbevelingen voor het belang van bewegen bij mensen met Inflammatoire Artitis (IA) en Osteoartritis (OA) is een uitdaging. Drie sprekers presenteerden de uitkomsten van hun onderzoek die het belang van bewegen bij deze patiëntengroepen benadrukte. Lees meer. 

 

  • 20.00-22.00 uur: Diner Patients Against Rheumatism Europe (PARE)

ReumaZorg Nederland is die avond uitgenodigd om deel te nemen aan het PARE diner. Een diner speciaal voor de vertegenwoordigers van de landelijke patiëntenorganisaties van EULAR in het centrum van Amsterdam. We delen de ups en downs rondom te projecten die we opzetten vanuit onze organisaties. Leerzaam maar vooral ook erg gezellig!

Comments are closed.