Ervaringsdeskundige coach

 

 

Leven en werken met een chronische ziekte is niet altijd even gemakkelijk. U kunt vastlopen in uw werk, studie, sociale leven, dagelijkse activiteiten en uw relatie. Soms heeft u daar professionele hulp bij nodig, bijvoorbeeld om uw werk te behouden, te kunnen blijven studeren of weer aan het werk te gaan.
Onze ervaringsdeskundige coaches kunnen daar hulp bij bieden.

ReumaZorg Nederland (RZN) heeft 4 professionele ervaringsdeskundige coaches, die zelf ook reuma hebben.
Margret Arts, Saskia Plompen, Belinda Schutte en Trudie Pasterkamp helpen u graag met uw vragen.
U vindt contactgegevens en meer informatie over iedere coach in de tabbladen hieronder.

Voor leden van ReumaZorg Nederland en samenwerkende verenigingen zijn het oriënterende (intake)gesprek en het eerste coachgesprek gratis. Voor de begeleiding daarna ontvangt u een offerte op maat.

Aanmelden voor begeleiding
Zie hiervoor de informatie over de coaches de tabbladen hieronder.

Hun blog lezen?
Margret Arts ‘Ik loop een marathon op blote voeten

Wat kan de ervaringsdeskundige coach voor u betekenen?
Vanuit hun eigen ervaring als patiënt kunnen de coaches mensen met reumatische aandoeningen raad geven en hen ondersteunen, zodat zij ondanks hun gezondheidsklachten hun werk, studie, dagelijkse leven en ambities op andere levensterreinen met elkaar kunnen combineren. Alle gecertificeerde coaches hebben een professionele achtergrond en zijn veelal zelfstandig ondernemer.

Waarom zou u een ervaringsdeskundige coach inschakelen?
De wet- en regelgeving is complex voor zieke werknemers. De bedrijfsarts, arbo-arts en arbeidsdeskundige werken in opdracht van de werkgever.
Een onafhankelijke vertrouwenspersoon, zoals onze ervaringsdeskundige coach, werkt juist alleen maar in het belang van u.
In de praktijk blijkt dat u als zieke werknemer vaak te laat op de hoogte bent van de werking van bepaalde wetgeving waardoor u soms achter de feiten aan kunt lopen en uzelf mogelijk benadeelt.

De ervaringsdeskundige coaches van ReumaZorg Nederland hebben een afgeronde opleiding en werkervaring op het gebied van loopbaanadvies en re-integratie. Zij weten welke invloed reuma kan hebben op het dagelijkse leven en op het vinden en behouden van de juiste studie- en werkplek.

U kunt bij hen terecht met vragen over bijvoorbeeld:
• Welke studie past bij mij?
• Heb ik extra begeleiding nodig en waar kan ik die vinden?
• Welke werkomgeving past bij mij?
• Hoe vind ik of behoud ik mijn werk?
• Hoe maak ik mijn werk passend?
• Verlies van werk: acceptatie en verwerking.
• Hoe ga ik om met vragen en obstakels als gevolg van mijn aandoening? (thuis, tijdens mijn opleiding en op het (vrijwilligers)werk)
• Hoe communiceer ik over mijn ziekte met mijn omgeving? (thuis, school, werkgever, collega’s, bedrijfsarts en/of het UWV)
• Omgaan met ziekte en acceptatie van beperkingen.
• Omgaan met beperkte energie: hoe vind en houd ik balans?
• Hoe geef ik chronisch ziek zijn een plek in mijn leven?
• Het opnieuw vormgeven van het leven na het verlies van werk: wat is betekenisvol, wat geeft energie?

 


Ervaringsdeskundige coach Margret Arts

 

 

Mijn naam is Margret Arts en ik ben getrouwd met Jos. Samen met onze twee honden wonen wij in Millingen aan de Rijn (omgeving Nijmegen).
Met veel voldoening begeleid ik inmiddels al ruim 17 jaar mensen en organisaties. Mijn focus is steeds meer komen te liggen op het begeleiden van werknemers en werkzoekenden in hun loopbaan. Coaching, counseling en training (zowel individueel als in groepen) op het gebied van loopbaan, re-integratie en communicatie, lopen als rode draad door mijn cv, alsmede het begeleiden van organisaties in het duurzaam inzetten van werknemers.

Mijn eigen ervaring met reuma
De afgelopen jaren heb ik leren omgaan met mijn chronische ziekte reuma. Soms met vallen en opstaan. Het leren accepteren van pijn, beperkingen, vermoeidheid en verminderde energie was geen gemakkelijk proces, omdat ook een burn-out op mijn pad kwam. Accepteren, doseren en communiceren zijn voor mij sleutelwoorden geworden om het chronisch ziekzijn te kunnen verweven in mijn leven. Daarbij heb ik ook veel gehad aan NLP-, mindfulness-, en compassietrainingen.

Mijn traject tot ervaringsdeskundige coach
Vanuit de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland heb ik het Certificeringstraject ‘Ervaringsdeskundig Participatiecoach’ bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk gevolgd. Hiermee zet ik mijn professionele en persoonlijke ervaring in om anderen met een chronische aandoening te begeleiden op het gebied van loopbaan, re-integratie en participatie (in de breedste zin van het woord). Mijn betrokkenheid en het vermogen om u te zien als méns, zijn kenmerkend voor mij.

Margret: ‘Mensen geven mij terug: een half woord is genoeg, jij snapt mij.’
Sinds 2016 is Margret Arts ervaringsdeskundige coach en trainer en begeleidt zij mensen met het thema “Leven en Werken met een Chronische Aandoening”. Zij wil iets doen met haar ervaring als coach en trainer, waarbij zij meer is dan een professional. ‘Ik snap wat er aan de hand is. Hoe het in de praktijk werkt. Waar mensen tegenaan lopen. Zelf heb ik ook moeten kijken hoe ik mijn capaciteiten nog kon inzetten.’
Margret concentreert zich op de fysieke én psychische belastbaarheid van mensen met een chronische aandoening. ‘Veel mensen krijgen mentale klappen door de reuma en doorlopen een moeizaam acceptatieproces. Ze denken als enige te worstelen met een totaal veranderd leven. Ik weet daar alles van.’
Opvallend is hoe makkelijk Margret over haar ziekte praat. ‘Ik stel me kwetsbaar op. Open over wie ik ben. En zeker niet alleswetend.’
Tijdens het trainings- en ontwikkeltraject leerde zij haar ervaring met reuma op een goede manier in te zetten. ‘Dat was even wennen. Waar ik als professioneel coach afstand moest houden, zoek ik nu vaker de nabijheid. Die balans tussen afstand en nabijheid zoeken is een uitdaging. Dat ik uit eigen ervaring weet wat het betekent om te leven met een chronische aandoening, is een meerwaarde geworden.’

Wat kan ik voor u betekenen?
U heeft reuma en/of een andere chronische aandoening en wilt zo goed mogelijk ‘meedoen’ in de samenleving. Problemen met uw gezondheid kunnen een grote impact hebben, zowel thuis als op het werk. Misschien wilt u meer dan u op dit moment aankunt en raakt u hierdoor gefrustreerd of onzeker. Het vergt veel aanpassingsvermogen, ook voor uw omgeving.
Ik kan u begeleiden met vragen als:
• Hoe geef ik chronisch ziek zijn een plek in mijn leven?
• Hoe blijf ik in balans?
• Welke opleiding past bij mij?
• Hoe ga ik om met vragen en obstakels als gevolg van mijn aandoening? (thuis, op het (vrijwilligers)werk en/of tijdens mijn opleiding)
• Hoe behoud ik mijn werk?
• Hoe maak ik mijn werk passend?
• Hoe vind ik een nieuwe werkomgeving?
• Hoe praat ik over mijn aandoening met mijn omgeving? (werkgever, bedrijfsarts en/of het UWV)

Begeleiding op maat
Mijn begeleiding stem ik af op uw vraag. Samen werken we aan oplossingen. U leert denken in mogelijkheden en een nieuwe toekomst. U leert de voor u juiste keuzes maken in het leven en werken met een chronische aandoening.

Contact
Interesse in begeleiding? Ook online coaching is mogelijk. Bel of mail mij voor vragen of een afspraak:

Margret Arts
T: 06-13020742
E: coach@reumazorgnederland.nl

Ervaringsdeskundige coach Saskia Plompen

 

Mijn naam is Saskia Plompen en ik ben coach en trainer.
Na opleidingen op het gebied van loopbaanbegeleiding & coaching heb ik voor een re-integratiebedrijf mensen begeleid naar (ander) werk. Ook heb ik begeleidingstrajecten verzorgd gericht op studie- & beroepskeuzes in het onderwijs. Naast individuele begeleiding geef ik workshops en trainingen op het gebied van loopbaanoriëntatie en communicatie.

Mijn traject tot Loopbaancoach
Bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk heb ik een opleiding gevolgd tot Ervaringsdeskundige Coach. Hiermee kan ik, naast mijn vaardigheden m.b.t. loopbaanbegeleiding en coaching, ook ervaringsdeskundigheid inzetten om mensen te begeleiden.

Saskia: ‘Zien dat mensen inzicht krijgen, groeien en stappen zetten. Dat vind ik mooi.’
Op een dag las coach en loopbaanbegeleider Saskia Plompen een artikel over de opleiding Ervaringsdeskundige Coach: ‘Dit wil ik, dacht ik, en wat denk je? Een jaar later werd ik gevraagd om mee te doen aan de selectieprocedure.’
Inmiddels heeft Saskia de opleiding gevolgd en zet zij haar eigen ervaringen in om mensen met een chronische aandoening te ondersteunen. Het past precies bij alles wat zij doet en heeft gedaan. ‘Mensen begeleiden is mijn vak. En niets is mooier dan iemand helpen een keuze te maken, een doel te bereiken en beter leren omgaan met ziek zijn.’ Zelf heeft Saskia het zonder ervaringsdeskundige coach moeten doen. ‘Ik heb overal doorheen lopen ploeteren. Alleen, want ik hield het vooral stil.’
Het is goed dat een chronische ziekte tegenwoordig wat beter bespreekbaar is op het werk. Al kan het nog beter. Saskia: ‘Het is zowel voor een werknemer als werkgever belangrijk te praten over het aanpassen van werktijden, werkomgeving en taakinvulling. Het kijken naar wat wel kan, naar mogelijkheden is hierbij van belang.’
Saskia beperkt haar coaching niet tot werkende mensen. ‘Ik help ook mensen voor wie werken onmogelijk is en blijft. Er is altijd wel iets dat wél kan, iets waar iemand energie van krijgt.’

Wat kan ik voor u betekenen?
Ik kan u bijvoorbeeld begeleiden bij het vinden van een antwoord op vragen, als:
• Hoe ga ik om met mijn beperkte energie; hoe vind ik balans?
• Hoe ga ik om met mijn ziekte en accepteer ik mijn beperkingen?
• Welke studie past bij mij?
• Heb ik extra begeleiding bij mijn studie nodig en waar kan ik die vinden?
• Welke werkomgeving past bij mij?
• Hoe vind ik werk of hoe behoud ik mijn werk?
• Hoe communiceer ik over mijn ziekte op het werk?
• Hoe verwerk en accepteer ik het verlies van mijn baan?
• Hoe geef ik vorm aan mijn leven nu ik geen baan meer heb? Wat geeft energie?

Begeleiding op maat
Mijn begeleiding is altijd maatwerk en afgestemd op uw persoonlijke vragen en situatie. Cliënten kennen mij als: een goede luisteraar, betrokken, oprecht, vakkundig, analytisch & resultaatgericht. Ik ben erkend lid van het NOLOC, de Beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals.

Contact
Heeft u interesse in begeleiding? Ik woon in Leiden. Woont u wat verder weg, dan behoort e-coaching ook tot de mogelijkheden. Bel of mail mij gerust als u een vraag heeft of een afspraak wilt maken:

Saskia Plompen
T: 06-29089486
E: coach@reumazorgnederland.nl

 


Ervaringsdeskundige coach Belinda Schutte

 

 

Belinda Schutte werkt als bedrijfsmaatschappelijk werker vanuit haar eigen bedrijf en heeft dagelijks te maken met medewerkers die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. “Ik ondersteun op verzoek van bedrijfsarts, leidinggevende of HRM de werknemer bij re-integratie en duurzame inzetbaarheid. De bedrijfsmaatschappelijk werker brengt samen met medewerkers in kaart wat hinderende en wat ondersteunende factoren zijn bij de uitvoering van hun taken. Ik begeleid de medewerkers bij het vinden en houden van een effectieve balans. Met medewerkers die zijn uitgevallen onderzoek ik wat de reële belastbaarheid is en in welk tempo de medewerker duurzaam terug kan keren in uren en taken.”

Belinda: ‘Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is om je werk te kunnen blijven doen.’
Ook bedrijfsmaatschappelijk werker Belinda Schutte mag zich ervaringsdeskundige coach noemen. ‘Ik werkte al met mensen die uitvallen, maar nu met meer specifieke onderbouwing.’
Na de diagnose poly-artrose heeft zij 17 jaar geleden vanwege de gewrichtsklachten de zorgsector moeten verlaten. Daarna heeft Belinda een ommezwaai gemaakt in haar loopbaan. Zij wil anderen graag helpen met het behouden van werk of passend werk te vinden.
Belinda is thuis in de zorg, weet wat het werk inhoudt en voelt mensen met een chronische aandoening goed aan. ‘Als ik vraag of iemand zijn werk wel kan blijven doen, wordt er vaak geschrokken en ontkennend gereageerd. Het leidt ofwel tot aanpassingen die het werken makkelijker maken ofwel tot het maken van andere keuzes. Als Bedrijfsmaatschappelijk werker én ervaringsdeskundige kan ik met mensen uitzoeken wat ze nodig hebben om een gezonde balans te bewaren.

Wat kan ik voor u betekenen?
Als ervaringsdeskundige coach ondersteunt Belinda cliënten in gesprekken met personeelszaken en leidinggevenden. Niet alleen vanwege haar kennis van arbozaken, maar ook omdat dergelijke gesprekken voor de betrokkene vaak emotioneel zijn.

Wat kan ik als ervaringsdeskundige coach voor een organisatie betekenen?
Omdat veel werkgevers soms onvoldoende beeld hebben van dit onderwerp geeft Belinda binnen organisaties ook algemene voorlichting over werken met een chronische aandoening.

Tijdens de opleiding heeft zij geleerd dat ervaringsdeskundigheid ook grenzen heeft. ‘Je moet altijd kijken wat voor beide partijen comfortabel is. Het moet veilig voelen om persoonlijke ervaringen in te zetten, maar juist doordat je iets gemeen hebt, ontstaat er meestal snel een goed contact’.

Contact
Interesse in begeleiding? Bel of mail mij voor vragen of een afspraak:

Belinda Schutte
Bedrijfsmaatschappelijk werker
De menselijke zaak
T: 06-81089912
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
E: coach@reumazorgnederland.nl

 


Ervaringsdeskundige coach Trudie Pasterkamp

 

 

Trudie werkt in Rotterdam. Toen ze reumatoïde artritis kreeg, liet haar werkgever haar niet in de steek. ‘Daar waar ik te snel wilde gaan, hield mijn bedrijfsarts mij tegen en samen hebben we gewerkt aan een re-integratieplan. Ook nu nog, inmiddels zeven jaar verder, was het onlangs geen enkel probleem om mijn werkplaats aan te passen.’ Inmiddels werkt Trudie in een wijkteam en zijn haar taken uitgebreid. ‘Ik begeleid cliënten die vastgelopen zijn in hun leven, bijvoorbeeld door een scheiding, psychische problemen, ziekte of baanverlies.’
In 2015 volgde ze de opleiding Intuïtief coachen. ‘Ik wilde op een professionele manier, vanuit mijn gevoel, mensen coachen om mensen te helpen bij essentiële vraagstukken over hun leven en werk.’ Haar vraag om opgeleid te mogen worden tot ervaringsdeskundige coach is een logische stap voorwaarts.

Trudie: ‘Ik begrijp het gevoel van onmacht.’
Trudie Pasterkamp zag de opleiding tot coach als een mogelijkheid om op een positieve manier met reuma om te gaan. ‘Ziek zijn en werken, je gezin, mantelzorgen: het is fijn om erover te praten met iemand die je begrijpt.’
Toen Trudie op veertigjarige leeftijd acute reuma kreeg kon ze niets meer. ‘Niet uit bed. Niet de trap af, nog geen aardappel schillen.’
Haar wereld werd klein en zij kon haar lichaam niet meer vertrouwen. Daarom richt Trudie zich nu op zowel de werk- als privésituatie van haar cliënten.

Wat kan zij als ervaringsdeskundige coach voor u betekenen?
• Hoe blijf je aan het werk of hoe kun je anderszins participeren in de samenleving?
• Hoe houd je je gezin draaiend in een slechte periode?
Haar eigen ervaringen helpen bij het vinden van antwoorden.

De betekenis van dit werk zit soms in kleine dingen. Zo ging Trudie samen met een cliënt naar een teamleider die star bleef zwijgen over een verrassingsuitje. Ze wist hem duidelijk te maken waarom het voor een reumapatiënt van belang is vooraf te weten welke activiteiten er op het programma staan. ‘Omdat ik niet emotioneel betrokken ben, kan ik de angel uit zo’n kwestie halen.’

Trudie is enthousiast over wat zij heeft geleerd. ‘Ik help in kaart te brengen hoe je energie zich in de loop van de dag verhoudt tot wat je doet, waar je grens ligt en hoe je voorkomt dat je die grens vandaag overgaat om morgen en overmorgen plat te liggen.’

Contact
Interesse in begeleiding? Mail mij voor vragen of een afspraak:

Trudie Pasterkamp
E: coach@reumazorgnederland.nl

Werkwijze
Er wordt altijd gestart met een oriënterend (telefoon)gesprek.
Heeft u behoefte aan begeleiding, dan worden er in overleg een aantal gesprekken ingepland. Deze gesprekken kunnen zowel telefonisch of online als bij u thuis of op andere locatie gevoerd worden. De begeleiding is altijd maatwerk en afgestemd op uw persoonlijke vragen en situatie.

Voor leden van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland en samenwerkende verenigingen zijn het oriënterende (intake)gesprek en het eerste coachgesprek gratis. Voor de begeleiding daarna ontvangt u een offerte op maat.

Contact
Neem contact op met onze ervaringsdeskundige coaches via coach@reumazorgnederland.nl

Hoeveel tijd kost coaching?
Dit ligt aan uw hulpvraag. U kunt met een uur begeleiding per week binnen enkele weken klaar zijn, terwijl iemand anders weer behoefte heeft aan een langere begeleidingsperiode.
Ook is het belangrijk dat het klikt tussen u en de ervaringsdeskundige coach, zo nodig wordt u doorverwezen naar een collega-coach.

Meer informatie

Training en certificering ervaringsdeskundige coaches
Bron: Reumamagazine 2018

Kijk ook op onze pagina’s:
Reuma en Werk
RA en Werk
Fit for Work

De ervaringsdeskundige coaches van ReumaZorg Nederland helpen je graag om jouw weg te vinden in het leven en werken met een chronische aandoening.
Neem gerust contact met ons op via coach@reumazorgnederland.nl

De ervaringsdeskundige coaches zijn opgeleid om mensen met een chronische beperking te ondersteunen en meer perspectief te kunnen bieden op het gebied van werk, studie en/of participatie in het sociale leven.
De coaches hebben de opleiding tot gecertificeerd Ervaringsdeskundig Coach gevolgd bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW).