Elleboog – risico en informatie

Risico’s bij plaatsing elleboogprothese

• Een wondinfectie bij de operatie.
Door een wondinfectie kan de prothese losraken. Je elleboog is rood en pijnlijk en je kunt koorts hebben. Een infectie ontstaat meestal niet direct, maar na ongeveer 5 dagen na de operatie. Je krijgt langdurig antibiotica. Soms is opnieuw een operatie nodig om pus te verwijderen. Roken vergroot de kans op een wondinfectie. Rook in ieder geval niet meer, totdat je wond is genezen. De kans bestaat, dat de prothese weer verwijderd moet worden. Je krijgt dan pas weer een nieuwe prothese, als de infectie volledig weg is.
• Een infectie in je elleboogprothese.
Bij een infectie wordt je prothese schoongespoeld. Daarvoor maakt de chirurg je elleboog opnieuw open via hetzelfde litteken van de operatie. Alle onderdelen van de prothese worden schoongespoeld met een zoutoplossing en je krijgt antibiotica. De kans op een infectie in je prothese is groter als je ergens anders in je lichaam al een infectie hebt, bijvoorbeeld een blaasontsteking, keelontsteking, steenpuist of wondinfectie. Als de infectie niet weggaat, moet heel soms de prothese weer verwijderd worden, als die loslaat.
• Een nabloeding.
Je krijgt een drukverband om een nabloeding te voorkomen. De kans op een nabloeding is het grootst in de eerste 24 uur na je operatie.
• Kans op trombose (een bloedstolsel).
Tijdens en na de operatie krijg je medicijnen, die de kans hierop verminderen. De medicijnen tegen trombose zijn tabletten of injecties in je buik of been.
• Een terugkerende infectie.
Als je een infectie hebt gehad en daarna een nieuwe prothese krijgt, dan kun je opnieuw een infectie krijgen. Als je steeds weer infecties krijgt, dan krijg je helemaal geen prothese meer. De chirurg kan je schoudergewricht dan vastzetten (artrodese).
• Een beschadiging van de zenuw.
Er loopt een zenuw (nervus ulnaris) heel dicht langs je elleboog bij het ‘telefoonknobbeltje’. Door de operatie kan deze beschadigd raken. Na de operatie heb je dan tintelingen of een doof gevoel in je pink en ringvinger. Na verloop van tijd nemen deze klachten meestal af.

Meld bij elke medische behandeling, dat je een elleboogprothese hebt.
Er gelden verder dezelfde risico’s als bij andere operaties.

Meer informatie over een elleboogprothese
• Kijk op https://zorgvoorbeweging.nl/pijn-aan/arm-of-elleboog/elleboogprothese van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).
• Folders uit ziekenhuizen over plaatsing van een elleboogprothese.

Help mee