Een kijkje in de keuken: Bijwerkingencentrum Lareb

Uitvalsverschijnselen na het slikken van vitaminesupplementen van de drogist? Een gezwollen bovenarm na een vaccinatie? Haar dat van steil naar krul gaat na langer gebruik van een medicijn? Veel mensen ervaren bijwerkingen als gevolg van hun medicatie of vaccinatie. Vaak gaan deze bijwerkingen vanzelf weer over, maar soms zijn ze levensbedreigend. Zo kan 5% van alle acute ziekenhuisopnames worden voorkomen door betere kennis en voorlichting over bijwerkingen. Reden voor Bijwerkingencentrum Lareb om op 29 mei een open dag te organiseren voor patiëntenorganisaties.

Heeft u dat ook?
Lareb directeur Agnes Kant opende gisteren de bijeenkomst met een intrigerende presentatie. Lareb kent zijn oorsprong vanuit de Softenon affaire in de jaren 60. Kinderen die geboren werden uit zwangerschappen waarbij de moeder Softenon gebruikte, bleken wereldwijd ernstige afwijkingen aan ledematen te hebben. Het vormde de aanleiding om bijwerkingen op medicatie te gaan registreren. Het belang van een centrale, onafhankelijke en openbare registratie werd zo groot dat het ministerie van VWS en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten hiervoor in 2010 Lareb op te richten.


25.000 meldingen
“Lareb verzamelt, registreert en analyseert per jaar zo’n 25.000 meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins.” vervolgde medisch beoordelaar bij Lareb Annet van Boekel in haar presentatie. “Deze meldingen zijn afkomstig van medische beroepsbeoefenaren maar  met name ook van patiënten. Iedere melding wordt door medische experts geanalyseerd en opgenomen in de databank. De melder ontvangt (indien hij/zij dit heeft aangegeven) ook terugkoppeling over wat er met de melding is gedaan.

 

Opvallende signalen uit de database worden meegenomen naar het periodieke wetenschappelijke overleg. Centraal staat daar de vraag: welke bijwerkingen zijn relevant genoeg voor verder onderzoek?”

Terugkoppeling
Lareb rapporteert haar bevinden aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en indien nodig aan het ministerie van VWS, het RIVM, de IGZ, de NVWA, de beroepsgroepen en natuurlijk ook het algemene publiek via publicaties, presentaties en interviews. Bevindingen worden bovendien ook internationaal in databases en overleg gedeeld.

Groot belang registratie door patiënt
Nieuwe kennis over bijwerkingen is cruciaal voor zorgverleners en patiënten. Het helpt bij het afwegen van medicatie tijdens het voorschrijven en het tijdig herkennen en voorkomen van bijwerkingen. Het is dan ook van het allergrootste belang dat patiënten bijwerkingen op hun medicatie en vaccins melden. Welke rol is hierin weggelegd voor Lareb en welke juist voor patiënten organisaties? Hoe kan er worden samengewerkt? Deze vragen stonden centraal in het middagprogramma die onder leiding stond van Lareb farmakundige en beoordelaar Gerda Weits.

Verbeteren naamsbekendheid
De middag leverde veel mooie initiatieven op. Zo zou iedere patiëntenorganisatie een jaarlijkse Lareb update kunnen ontvangen met daarin het aantal Lareb meldingen op voor hun relevante medicatie-groepen. Verenigingen kunnen belangrijke informatie hieruit bekend maken bij hun achterban om zo te hameren op het belang van registratie van bijwerkingen. Ook het plaatsen van belangrijke nieuwsupdates of ‘wist u datjes’ via social media, een digitale nieuwsflits en de Lareb-app zou tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast bleek dat filmpjes ook van meerwaarde zouden kunnen zijn om Lareb met name bij jongeren, ouderen en laaggeletterden beter onder te aandacht te brengen.

Tot slot blijkt face-to-face contact nog altijd een belangrijke bron voor naamsbekendheid. Om zo effectief mogelijk om te gaan met tijd en mankracht is het dan wellicht handig om op grote patiëntenverening overkoepelende evenementen te spreken over Lareb. Dit in interactie met een zorgverlener, een patiënt en een apotheker om zo het belang van registratie van alle kanten te belichten.

Melden of meer informatie?
Ervaart u zelf een bijwerking op een geneesmiddel die u graag zou willen delen?
Ga naar het digitale aanmeldformulier van Lareb. U kunt uw melding ook doen via de Lareb app.

Zou u graag meer informatie willen hebben over bijwerkingen van een geneesmiddel of vaccin?
Ga dan naar de databank van Lareb of download de Lareb app.