Een grote gift doneren

Grote gift doneren?

Wil je een grote gift van € 1.000 of hoger aan de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland doneren?

Dat kan via bankrekeningnummer

NL34 INGB 0006 7571 07

• Vermeld je e-mailadres in de omschrijving van de overboeking, zodat we je donatie kunnen bevestigen.

Wat kun je betekenen met een grote gift?
​Reuma is nu voor meer dan 2,2 miljoen Nederlanders, jong en oud, een dagelijkse strijd.
Een strijd tegen niet alleen een (blijvende) ziekte, maar ook tegen de pijn, vermoeidheid, eenzaamheid en onbegrip.
Reuma is nog niet te genezen en dagelijks worstelen mensen om simpelweg ‘mee te kunnen blijven doen’: thuis, op school en op het werk.

Ons doel is om ervoor zorgen, dat mensen met reuma een goede kwaliteit van leven hebben:
● Zo onbeperkt mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij: thuis, op school en op het werk.
● Meer grip op je ziekte door een betere behandeling en onderzoek en door het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.
● Fysieke en mentale weerbaarheid om zo gezond en actief mogelijk te kunnen (blijven) leven.

Maar we zijn er nog niet. Met elkaar blijven we stappen zetten voor een betere kwaliteit van leven met reuma. Help ons dit doel te bereiken.

Jouw grote gift wordt goed besteed
Je kunt zelf bepalen, waaraan je gift besteed wordt of je doet dat samen met ons.

Als donateur ben je terecht kritisch over de manier, waarop jouw grote gift wordt besteed.
We leggen daarom graag uit waar het geld naar toe gaat.
Lees het RZN Jaarverslag 2022

Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan ReumaZorg Nederland zijn aftrekbaar, lees de voorwaarden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

 

CBF-erkenning
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is als goed doel erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Meer informatie: https://cbf.nl/organisaties/reumazorg-nederland-rzn

Help mee