Doneren en schenken

 

Met uw donatie of schenking helpt u ons om onze activiteiten uit te voeren die ten goede komen aan mensen met reuma.
U helpt met uw steun mee aan diverse projecten, zoals:
voorlichting over reuma d.m.v. bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten, tijdschriften, boeken, website.
lotgenotencontact d.m.v. bijvoorbeeld via bijeenkomsten, workshops.
in stand houden en uitbreiden kennisnetwerk van mensen met reuma d.m.v. bijvoorbeeld trainingen, themabijeenkomsten, deelname in (wetenschappelijk) onderzoek.
belangenbehartiging  d.m.v. bijvoorbeeld deelname aan overlegstructuren met diverse organisaties om de zorg voor mensen met reuma te verbeteren.
samenwerking d.m.v. bijvoorbeeld deelname aan overlegstructuren met diverse landelijke en Europese organisaties om wederzijds kennis uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen te volgen.

Uw financiële ondersteuning is voor ons van essentieel belang om onze plannen en activiteiten uit te kunnen voeren.

Iedereen kan donateur worden: u zelf, uw partner, uw familie, uw vrienden, uw bedrijf of het bedrijf waar u werkt …………..

Klik op Aanmeldformulier Word donateur

Klik op Aanmeldformulier Doneren als bedrijf

Als u ons wilt steunen met een donatie of schenking, dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor. U helpt ons dan met ons werk en onze activiteiten.

Doneert u een bedrag van 2,50 tot 500 euro per jaar?
Dan ontvangt u onze E- nieuwsbrief en ontvangt u uitnodigingen voor onze voorlichtingsbijeenkomsten.

Doneert u een bedrag tussen de 500 en 1.000 euro per jaar?
Wij nemen u als donateur op met uw logo en bedrijfsnaam op onze website. U ontvangt ook onze E- nieuwsbrief en uitnodigingen voor onze voorlichtingsbijeenkomsten.

Doneert u meer dan 1.000 euro per jaar?
Vanaf een donatie van minimaal 1.000 euro per jaar kunt u ook een tekst bij logo en bedrijfsnaam aanleveren en wordt u in ons nieuwsblad vermeld.
U ontvangt onze E- nieuwsbrief en ontvangt uitnodigingen voor onze voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast nemen wij u als donateur op met uw logo en bedrijfsnaam op onze website.

Wilt u ons als bedrijf met een andere bijdrage ondersteunen?
Neem dan via e-mail contact op met onze voorzitter Gerardine Willemsen op voorzitter@reumazorgnederland.nl

Liever een (eenmalige) schenking?

U kunt ook een (eenmalige) schenking doen aan onze vereniging. Schenkingen vanaf € 250,- vermelden wij jaarlijks in ons nieuwsblad, als u daarvoor toestemming geeft.

U kunt een schenking overmaken naar IBAN NL34 INGB 0006 7571 07 t.n.v. Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland o.v.v. ‘Gift en naam- en adresgegevens’.

Wij zijn blij met iedere bijdrage! Daarmee kunnen we de belangen van alle mensen met reuma goed behartigen!

ANBI

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan RZN zijn daardoor aftrekbaar van uw belasting. De Belastingdienst geeft hierover meer informatie.

Veilig doneren

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zorgt ervoor dat de donaties en het versturen van persoonsgegevens in een beveiligde omgeving plaatsvinden.

U kunt dit zien aan het groene schermpje met slotje en naam ReumaZorg Nederland, dat in de adresbalk verschijnt. Dit betekent dat de betalingsinformatie niet door derden kan worden onderschept.

Privacy voorwaarden 

• Persoonlijke gegevens van donateurs en sponsors worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
• De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland legt gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, fondsenwerving, projecten en producten. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer op tabblad Privacy gegevens onder knop Over ons.