Wat is Wereldreumadag?

Op 12 oktober is het Wereldreumadag (WRD). WRD is een jaarlijks terugkerend wereldwijd initiatief om aandacht te vragen voor mensen met reumatische en spieraandoeningen (Rheumatic and Muskuloskeletal Diseases).

Reumatische aandoeningen zorgen vaak voor lichamelijke beperkingen. Mensen met een vorm van reuma – en hun omgeving – moeten niet alleen leren omgaan met hun ziekte, pijn en vermoeidheid, maar ook met vragen, twijfels en emoties die gepaard gaan met hun aandoening. Reuma heeft bovendien invloed op studie, werk, gezin, hobby’s enz.

Op deze dag vragen de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland en reumapatiëntenverenigingen daarom uitdrukkelijk aandacht voor de impact van reuma op mensenlevens.

ReumaZorg Nederland organiseert op zaterdag 7 oktober samen met de Reumapatiëntenverenigingen in Midden- Nederland en het Reumanetwerk Utrecht een symposium over “Vroege diagnose bij reuma”. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen, maar geef u op tijd op. Nadere uitleg vindt u hier.

Op donderdag 12 oktober organiseert ReumaZorg Nederland samen met DREAM in Nijmegen een symposium over “ICHOM en uitkomstmaten in onderzoek”. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen, maar geef u op tijd op. Nadere uitleg vindt u hier.

Wereldreumadag 2017 staat in het teken van de campagne: ‘Don’t Delay, Connect Today’.

Binnenkort leest u meer hierover!