Samen beslissen: Betere Zorg begint met een goed gesprek

 

Wat betekent ‘Samen beslissen’?
‘Samen beslissen’ betekent dat u samen met uw arts beslist over welke behandeling het beste bij u past. Uw arts geeft u informatie over de medische voor- en nadelen. U bespreekt samen wat dit betekent voor uw persoonlijke situatie. Meestal hoeft u niet direct te worden behandeld en heeft u een bedenktijd. Gesprekken met uw partner, vrienden en familieleden kunnen u helpen om helder te krijgen wat u zelf wilt. U kunt ook een second opinion vragen bij een andere arts. Uiteindelijk beslist u samen met uw arts wat het beste bij u past. U heeft dus een stem in de uiteindelijke beslissing over uw behandeling en kwaliteit van leven.

Uw rechten als patiënt
Er is een wet die de behandelrelatie tussen patiënten en artsen regelt: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Een belangrijk begrip in de WGBO is het ‘informed consent’. De arts moet u goed informeren over uw behandeling en moet u ook toestemming vragen voor uw behandeling. U moet als patiënt dus goed geïnformeerd zijn en begrijpen, waarvoor u toestemming geeft.

Waarom ‘Samen beslissen’?
U weet zelf vaak het beste welke behandeling het beste aansluit op uw wensen en situatie. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten trouwer zijn aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing over hun eigen behandeling. Behandelingen zijn daardoor efficiënter en onnodige zorgkosten kunnen zo voorkomen worden.

Wat maakt ‘Samen beslissen’ soms lastig?
‘Samen beslissen’ hoort bij een goede kwaliteit van zorg. Maar het gebeurt lang niet altijd, want ontzag voor uw arts, tijdsdruk en overvolle wachtkamers zorgen er soms nog voor dat er geen gesprek plaatsvindt over de voor- en nadelen van een behandeling. Het kan ook gebeuren dat u overvallen wordt door de boodschap van uw arts: “u moet geopereerd worden”. Dit mag het ‘Samen beslissen’ niet in de weg staan. De arts moet u goed informeren over alle behandelmogelijkheden, zodat u zich een eigen beeld kunt vormen van de voor-en nadelen van een behandeling.

Samen beslissen: Betere Zorg begint met een goed gesprek
Bij samen beslissen over de behandeling is de arts de specialist op het medische vlak en de patiënt de expert over eigen lichaam en situatie. Er wordt gezamenlijk gekozen voor een behandeling.

Waar kunt u terecht?
Op www.begineengoedgesprek.nl vindt u informatie over: een goed gesprek in de spreekkamer. Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. Soms voelt het ook nog niet genoeg als ‘samen’. Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. Want samen beslissen doe je samen!

Hiernaast vindt u vier filmpjes. De eerste is met Bart Chabot, die het belang van een goed gesprek en vertrouwen in de arts onderstreept bij de keuze voor behandeling. De andere drie filmpjes laten zien dat ‘samen beslissen’ niet vanzelfsprekend is, maar bewust moet worden ingezet door patiënt en arts.
De Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten hebben deze filmpjes ontwikkeld in hun campagne.

https://youtu.be/_swQM1YoBTo

https://youtu.be/hdcS2L6tx9w

https://youtu.be/20r9rJOdVgA

https://youtu.be/dI79yCLq158

Het initiatief voor de campagne ‘Samen beslissen’ komt van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is lid van de Patiëntenfederatie Nederland.

Patientenfederatie-Nederland-logo-RGB-300dpi