Deel jouw ervaring met reuma 

Deel jouw ervaring met reuma
Spookt de vraag ‘Dit kan toch beter?!’ wel eens door je hoofd? Bijvoorbeeld, wanneer je een ingewikkelde bijsluiter leest, in de file staat op weg naar je controle bezoek of simpelweg, wanneer je een pot pindakaas niet open kunt krijgen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom is jouw ervaring belangrijk?
Als Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) werken wij aan een actieve betrokkenheid van mensen met reuma in projecten over reuma. Meedenken vanuit ervaring helpt onderzoekers en beleidsmakers om een beter beeld te krijgen van de problemen, waar je met reuma tegenaan loopt. Zo ligt komt de focus in onderzoek, voorlichting en beleid te liggen op wat er écht toe doet bij reuma.

Onze netwerken van patientpartners en patient advocates
Bij RZN kun je je ervaring delen als patientpartner, maar ook als patient advocate en afhankelijk van je interesse, kennis, ervaring en voorkeur kun je je inzetten.
Je kunt bij geschiktheid ook meedenken in projecten van beide netwerken.

Patientpartners
Als patientpartner denk je mee in onderzoek of voorlichting over reuma.
Wanneer je meedenkt in onderzoek, dan beoordeel je bijvoorbeeld een onderzoeksvoorstel op onderdelen als relevantie en belastbaarheid voor mensen met reuma. Maar je kunt bijvoorbeeld ook deel uitmaken van het onderzoeksteam tijdens een onderzoekstraject.
Je kunt ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van een richtlijn voor behandeling van (een vorm van) reuma.
Wanneer je meedenkt in voorlichting, dan deel je je ervaring met reuma, bijvoorbeeld tijdens een gastcollege of in een blog, vlog, filmpje of tijdschrift. Je kunt ook meehelpen om voorlichtingsmateriaal over reuma te beoordelen of om deze op te stellen.

                                     

Patient advocates
Als patient advocate breng je het patiëntperspectief onder de aandacht bij partijen in de zorg en beleidsmakers. Je kunt meedenken bij beleid over reuma.
Je kunt ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van een richtlijn voor behandeling van (een vorm van) reuma. Voor zo’n richtlijn help je knelpunten te vinden, waar mensen met reuma tegenaan lopen. Je denkt mee in de werkgroep om vanuit patiëntperspectief aanbevelingen voor deze knelpunten op te stellen.
Maar je kunt ook meedenken in het proces van geneesmiddelenontwikkeling voor reuma. Wat zijn de wensen en behoeften van mensen met reuma als het gaat om een verbeterde behandeling? En hoe kan daar rekening mee worden gehouden in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen?

                                                 

Inwerktraject
Om patientpartner of patient advocate te worden, volg je een inwerktraject. Dit traject start met een kennismakingsgesprek met de coördinator van het netwerk van de patientpartners of van de patient advocates. Na een positieve kennismaking volg je de online training ‘Impact met Patiëntenperspectief bij Reuma’ (zie tabblad Training). Daarna volgt een korte evaluatie. We kijken dan samen of je verder zou willen als patientpartner en/of patient advocate, in welk type projecten je je ervaring graag zou willen inzetten en welke eventuele extra training daarvoor nodig is. Daarna heten wij je van harte welkom als patientpartner en/of patient advocate in ons netwerk. We benaderen je dan voor deelname in passende projecten. Dit kan variëren van zo’n één keer per jaar tot meerdere keren per jaar, afhankelijk van de projecten, die wij zelf opstarten of waaraan wij worden gevraagd om mee te werken. Deelname gebeurt altijd in overleg en is nooit verplicht.

Training
Tijdens je inwerkperiode als patientpartner en/of patient advocate volg je de online training ‘Impact met Patiëntenperspectief bij Reuma’.

Over de training ‘Impact met Patiëntenperspectief bij reuma’
In 4 online lessen van 2,5 uur leer je als patientpartner of patientadvocate van ReumaZorg Nederland, hoe je met impact je patiëntperspectief kan inbrengen in een project.
Module 1: ‘Inzet van ervaringsdeskundigheid’
In deze module leer je meer over ‘ervaringsdeskundigheid’ en waarom je zelf je ervaringsdeskundigheid zou willen inzetten.
Module 2: ‘Collectieve inbreng
In deze module leer je over het belang van spreken namens een achterban en hoe je dit kunt doen.
Module 3: ‘Participatie’
In deze module leer je over de verschillende manieren, waarop het patiëntperspectief in projecten aan de orde kan komen.
Module 4: ‘Praktijk’
In deze module leer je de kennis en vaardigheden, die je in de andere modules hebt opgedaan, toe te passen in praktische situaties.

Hoe gaat de training in z’n werk?
Je volgt iedere online training ‘live’ in een groep met maximaal 10 deelnemers. Voor iedere bijeenkomst maak je een voorbereidende opdracht. Dat kost je gemiddeld 30 tot 45 minuten. De opdrachten zijn allemaal toegespitst op casuïstiek rondom reuma.

Na afronding van de introductie training, kun je desgewenst aanvullende trainingen volgen als ervaringsdeskundige binnen ons netwerk.

Begeleiding
Wanneer je als patientpartner of patient advocate aan de slag gaat, dan word je hierin begeleid door de coördinator. Bij de coördinator kan kun je terecht om bijvoorbeeld te sparren over de voorbereiding van een bijeenkomst, om relevante bronnen van informatie te kunnen vinden of om samen na te denken over de momenten en punten, waarop je als ervaringsdeskundige input kunt leveren in een project.

Bijeenkomsten
Twee keer per jaar kun je deelnemen aan onze (online) themabijeenkomst. Deze bijeenkomst organiseren we speciaal voor de patientpartners en patient advocates. We gaan dan aan de slag met praktische vaardigheden, die je verder kunnen helpen in je werk als partner of advocate. De bijeenkomst is vooral ook bedoeld om op een informele manier kennis te maken met de andere ervaringsdeskundigen uit het netwerk.

Vergoeding
Voor je werk als patientpartner of patient advocate voor RZN ontvang je een vrijwilligersvergoeding per uur en een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Contact
Lijkt het je leerzaam, maar vooral ook leuk om je ervaring met reuma in te zetten in projecten? Of heb je nog vragen?

Meld je aan en neem contact op met:
• Patricia Pennings via [email protected] voor informatie over het netwerk van Patientpartners.
• Petra Borsje via [email protected] voor informatie over het netwerk van Patient advocates.

Samen kunnen we bekijken, hoe je een bijdrage zou willen leveren en welke training en begeleiding je daarvoor nodig hebt.
Je bent van harte welkom!

Netwerk van patientpartners

Help mee