Copyright

Auteursrecht

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland spant zich in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. Indien foto’s, illustraties en dergelijke worden geüpload op de website van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, dan staat deze in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. Alles wat u op deze site leest of ziet, is auteursrechtelijk beschermd of is anderszins beschermd door en eigendom van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) of een derde partij die aan ReumaZorg Nederland een licentie of het recht heeft verleend om dergelijk materiaal te gebruiken.

Rechten van derden

Wij geven geen garantie en staan er niet voor in dat uw gebruik van op deze site getoonde materialen geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Licentie en Recht

Niets in deze overeenkomst zal worden opgevat als zijnde een overdracht door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht krachtens een handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland of een derde partij. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven omschreven, zal niets in deze overeenkomst worden opgevat als zijnde een verlening van een licentie of recht onder een auteursrecht van ReumaZorg Nederland.

Gebruik handelsmerken

Tenzij anders aangegeven zijn alle logo’s, namen, ontwerpen en merken op deze site handelsmerken, die eigendom zijn of in licentie worden gebruikt door RZN. Gebruik of misbruik van deze merken of andere gegevens is ten strengste verboden.

Gebruik informatie van de ReumaZorg Nederland site

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, mag niets wat u op de site leest of ziet, worden gekopieerd of gebruikt behalve waar dat in deze gebruiksvoorwaarden of met schriftelijke kennisgeving van ReumaZorg Nederland vooraf wordt toegestaan. 

Patiënt
Wij geven u toestemming om afzonderlijk pagina’s van de site te printen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, voor uw eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik of voor niet-commercieel gebruik in verband met gezondheidszorg of onderwijs.
Het betreft hierbij het vergaren van kennis over informatie, diensten of producten, die de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland aanbiedt.

Zorgverlener
Als zorgverlener mag u afzonderlijke pagina’s van deze site printen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, en de informatie en materialen met anderen uitwisselen. Er wordt geen toestemming aan u verleend om deze materialen te verkopen, op te slaan, te wijzigen of aan te passen.
Deze verlening van toestemming is geen overdracht van recht. Met deze toestemming mag u niet:
• het materiaal gebruiken voor enig commercieel doel of voor publieke vertoning.
• vermeldingen van auteursrecht, handelsmerken of andere vermelding van eigendom van het materiaal verwijderen.
• het materiaal op een andere server ‘mirroren’.

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. © Alle rechten voorbehouden.

Help mee