Cochrane Award voor verhogen waarde dierproefonderzoek

Tijdens de 5de ‘World Conference on Research Integrity’  kreeg het Nederlandse instituut SYRCLE van het Radboudumc de tweede plaats voor de prestigieuze Cochrane-Reward toegekend. Deze internationale prijs beloont lokale initiatieven die verspilling van onderzoeksresources tegengaan.

Syrcle en Systematische Revieving
Het SYstematic Review Center for Laboratory animal Experimentation (Syrcle) richt zich op systematische reviewing van eerder dierproefonderzoek.

Tijdens een systematische review wordt op een transparante wijze de literatuur van eerder gepubliceerd onderzoek geanalyseerd om zo tot nieuwe inzichten te komen. Deze onderzoeksmethode wordt vaak bij mensgebonden (klinisch) onderzoek toegepast en heeft al veel mankementen van eerder gepubliceerde onderzoeken aan het licht gebracht. Hierdoor kwam er meer aandacht voor de kwaliteit van klinisch onderzoek. 

Om dezelfde reden is ‘systematic reviewing’ ook bij dierproefonderzoeken (preklinisch) van toegevoegde waarde. Je komt tot nieuwe inzichten, zonder hiervoor nieuwe dierproeven te hoeven doen.

Focus op Wetenschappelijke Waarde Dierproefonderzoek
Syrcle voert systematische reviews uit naar reeds uitgevoerd dieronderzoek. “Preklinische dierstudies worden nog te vaak op wetenschappelijk onverantwoorde wijze uitgevoerd. Hierdoor zijn niet alleen de dieren voor niets gebruikt, maar het kan ook leiden tot verkeerde aannames, met als gevolg dat patiënten onnodig kunnen worden blootgesteld aan nieuwe behandelmethoden die niet werken of zelf schadelijk kunnen zijn.

Bij het opzetten van dierstudies zou dus niet alleen nagedacht moeten worden over het voorkomen van ongerief bij de dieren, maar ook over de verwachte wetenschappelijke waarde. Hoe kan je je onderzoek zo opzetten dat deze wetenschappelijke waarde zo groot mogelijk is terwijl je tegelijkertijd vervanging, vermindering en verfijning nastreeft in je dierproef?” aldus Dr. Judith van Luijck, die bij Syrcle op dit onderwerp promoveerde.

Het netwerk van Syrcle is zich inmiddels wereldwijd succesvol met ambassadeurs aan het uitbreiden. De internationale Cochrane reward is hiervan een mooie bevestiging.