Biopsychosociale kenmerken van mensen met RA

Spreker Nur Banu Karaca (Turkije):

Reumatoïde Artritis (RA) heeft invloed op het dagelijkse leven van mensen, hun lichamelijk functioneren, kans op depressie en angsten. Het onderzoek  van Karaca had als doel om mensen met reuma te onderzoeken op een aantal biopsychosociale kenmerken zoals: demografische kenmerken, dagelijks leven, angst, depressie en cognitieve kenmerken.

Resultaten: In totaal werden 352 RA patiënten bij het onderzoek betrokken, 82,4% was vrouw, de gemiddelde leeftijd was 46.01 jaar.

Conclusies: Het cognitief functioneren van mensen met reuma correleerde met de variabelen angst en depressie maar ook met de dagelijkse bezigheden van mensen. De gedachte is dat als RA patiënten hun ideeën/overtuigingen over hun reuma veranderen, dit een positieve invloed heeft op de gevoelens van angst en depressie. Het is dan ook belangrijk dat de overtuigingen die mensen hebben over hun reuma meegenomen worden in het consult dat zij met behandelaars hebben.

Comments are closed.