Biologische geneesmiddelen: wat zijn uw ervaringen?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoe ervaart u het gebruik van een biologisch geneesmiddel en de zorg die u hieromheen ontvangt? Hoe kijkt u aan tegen een eventuele wissel naar een ander biologisch geneesmiddel? Tot nu toe is er nog weinig bekend over deze ervaringen van patiënten. Help ook mee de zorg en besluitvorming rondom biologische geneesmiddelen te verbeteren. Vul in 15 minuten de online vragenlijst in van het NIVEL. 

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) doet momenteel onderzoek naar ervaringen van patiënten met biologische geneesmiddelen. Onderzoek dat in de klinische praktijk bijdraagt aan het verbeteren van de zorg aan patiënten die biologische geneesmiddelen gebruiken. Onderzoek dat daarnaast de gezamenlijke besluitvorming over het wisselen tussen biologische geneesmiddelen kan verbeteren.

Doelgroep
Het onderzoek richt zich op patiënten die een biologisch geneesmiddel gebruiken voor: reumatoïde artritis, psoriasis, de ziekte van Crohn of Colitis ulcerosa, en de ziekte van Bechterew.

Online vragenlijst
Het NIVEL verzamelt de ervaringen van deze patiënten aan de hand van een online vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit 31 vragen en het invullen duurt ongeveer 10-15 minuten. Bij de meeste vragen volstaat het aankruisen van een hokje. De vragenlijst bevat vragen over:

  • het gebruik van biologische middelen.
  • opvattingen over biologische geneesmiddelen.
  • gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt rondom biologische geneesmiddelen.
  • eventuele ervaring met het wisselen van biologisch geneesmiddel.

Doet u mee?
Heeft u ervaring met het gebruik van biologische geneesmiddelen en wilt u de zorg hieromtrent helpen verbeteren? Vul dan hier de online vragenlijst in.

Anonimiteit
Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot uw (geanonimiseerde) antwoorden.

Publicatie
Het NIVEL is verplicht de resultaten van het onderzoek openbaar te publiceren.
ReumaZorg Nederland zal ook aandacht besteden aan deze resultaten op haar website.

Vragen
Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker op dit project, mw. dr. Marcia Vervloet, via telefoonnummer 030-2729713 of email M.Vervloet@nivel.nl (di t/m do, tussen 9-12u).