Belangrijke uitkomstwaarden voor mensen met ontstekingsreuma

Spreker Martijn Oude Voshaar (Nederland):

In de praktijk is het niet altijd makkelijk om als patiënt vooraf de criteria te bepalen op grond waarvan je een behandeling na afloop wil evalueren. Om die reden is ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) opgericht. ICHOM werkt wereldwijd samen met ziekenhuizen. Hun doel is om per aandoening één set van criteria te ontwikkelen waarlangs geleverde medische zorg aan patiënten met deze aandoening kan worden beoordeeld.

Voor mensen met ontstekingsreuma is er nu ook zo’n internationale set van uitkomstmaten opgesteld. In samenwerking met ICHOM stelde het Medisch Spectrum Twente een internationale werkgroep samen. Deze werkgroep bestond uit zorgverleners, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. In een aantal stappen ontwikkelde het team een vaste set van uitkomstmaten bij ontstekingsreuma: pijn, vermoeidheid, beperkingen in het uitvoeren van activiteiten, impact op gezondheid, productiviteit in werk/school/huishouden, bijwerkingen/co-morbiditeiten, reactie op behandeling en ziekte activiteit. De actualiteit van deze dataset wordt jaarlijks geevalueerd.

Comments are closed.