Behandeling van Jeugdreuma

Spreker Tadej Avcin (JIA) (Slovenië):

Jeugdreuma is een vorm van reuma dat start voor het 18de levensjaar. Om behandelingen voor Jeugdreuma accurater te kunnen maken is het belangrijk meer inzicht te hebben in de verschillende vormen van deze aandoening.

Behandeldoelen bij jeugdreuma zijn gericht op het behalen van remissie of een minimale ziekte activiteit. Binnen 3 maanden na de diagnose moet er minimaal een 50% vermindering zijn van de ontstekingsactiviteit. Binnen 6 maanden moet de ontstekingsactiviteit in gewrichten afwezig/laag zijn. Om remissie te bereiken tellen ook andere criteria mee zoals de afwezigheid van koorts, uitslag en/of uveitis. Ook moet er aandacht zijn voor de aanwezigheid van co-morbiditeiten. Uit onderzoek onder 1146 JIA patiënten die in remissie waren zonder medicatie blijkt dat 40% binnen een jaar weer een ontsteking kreeg. Voor bepaalde suptypes van jeugdreuma wordt dan ook geadviseerd om niet te stoppen met medicatie na het bereiken van remissie.

Het is van groot belang dat jongeren met reuma en hun ouders actief betrokken worden bij behandelopties en -keuzes. Uitdagingen die vaak om de hoek komen kijken zijn: medicatie/behandeltrouw van patiënten (zeker in de overgang van kind naar volwassenheid), veiligheid van medicatie en vaccinaties.

Zorg voor jeugdreuma moet in de toekomst steeds meer worden afgestemd op de individuele patiënt: indicatie, medicatie, dosis. Het ontwikkelen van accurate meetinstrumenten voor prognosevoorspelling zijn belangrijk om deze afstemming beter mogelijk te maken.

Comments are closed.