Werk en Inkomen – arbeidsbeperking

Arbeidsbeperking
Je hebt je opleiding afgerond en je diploma op zak. Je wilt gaan solliciteren of bent al langer op zoek naar een baan. Maar je hebt ook reuma, waardoor je misschien niet volledig kunt werken of voorzieningen nodig hebt om aan het werk te gaan. Daar kun je behoorlijk onzeker van worden. Wat kun je het beste doen? Wat zijn je mogelijkheden? Hoe gaat een werkgever hiermee om? Wat zijn de gevolgen voor je inkomen? Kun je wel het werk vinden, waar je blij van wordt? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Ieders situatie is anders en de antwoorden en oplossingen verschillen per persoon.
Als je een arbeidsbeperking hebt, dan heb je recht op werk dat bij jou past. Je moet ondersteuning krijgen bij het vinden en behouden van werk. Daarom is het verstandig om hier hulp bij te vragen. Er zijn instanties, die je kunnen helpen. Zij kennen de regelingen om jou en je (nieuwe) werkgever tegemoet te komen.

De gemeente, waar je woont, is verantwoordelijk voor je arbeidsintegratie. Je valt namelijk onder de Participatiewet. Deze wet geeft een gemeente een grote vrijheid om eigen regels te maken en die zetten ze in een gemeentelijke verordening. Meld je dus eerst bij je gemeente bij het loket ‘Werk en inkomen’.
Om te beoordelen of je inderdaad een arbeidsbeperking hebt, zal de gemeente je doorsturen naar het UWV.

Regelingen
Er zijn verschillende regelingen, die helpen bij het inzetbaar maken en houden van mensen met lichamelijke of geestelijke problemen. De wetgeving gebruikt de term ‘structurele functionele beperking’ voor een langdurige ziekte of beperking, die het werken belemmert. Je bent dan arbeidsgehandicapt.
Je bent in de volgende gevallen arbeidsgehandicapt:
• als je in de Ziektewet zit of een WAO/WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering hebt.
• als een verzekeringsarts samen met een arbeidsdeskundige heeft vastgesteld, dat je ziekte of handicap werken moeilijk maakt.
• als je gemeente heeft vastgesteld, dat je ziekte of handicap het vinden van werk moeilijk maakt.
• als je bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening aan de slag zou kunnen, maar je nog geen werk hebt gevonden.

Beoordeling door het UWV

Om te beoordelen of je inderdaad een arbeidsbeperking hebt, zal de gemeente je doorsturen naar het UWV. Bij het UWV dien je een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen in. Het UWV beoordeelt dan je situatie aan de hand van de antwoorden, die je hebt gegeven op het aanvraagformulier. Ook beoordelen ze de medische gegevens, die je hebt bijgevoegd. Als je een advies van je opleiding of van een instantie, die jou begeleidt, hebt bijgevoegd, dan kijken ze daar ook naar. Als ze bij het UWV hierop nog geen advies kunnen geven, dan krijg je een gesprek met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige.

Uitkomsten na beoordeling UWV

Bij de beoordeling van je vermogen om te werken zijn er vijf mogelijke uitkomsten.
1. Je hebt geen structurele functionele beperkingen. Je hebt geen recht op speciale regelingen of voorzieningen. Je zult dus zelf een baan moeten vinden. Je werkgever kan geen gebruik maken van de voordelen vanuit de regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.
2. Je hebt structurele functionele beperkingen, maar je kunt wel aan het werk bij een gewone werkgever. Je bent in staat om het minimumloon of meer te verdienen. Als er aanpassingen op je werkplek nodig zijn, dan kan je nieuwe werkgever, die aanvragen bij het UWV. Heb je individuele, aan jouw persoon gebonden, voorzieningen nodig, zoals aangepast gereedschap, specifieke computervoorzieningen, aangepaste werkplek of aangepast vervoer, dan kun je die zelf aanvragen bij het UWV. Je werkgever krijgt misschien een aantal financiële voordelen, zoals korting op de premie voor de WIA.
3. Je hebt structurele functionele beperkingen. Je kunt wel aan het werk, maar het lukt je niet om daarmee het minimumloon te verdienen. In dat geval kom je mogelijk in aanmerking voor een ‘indicatie banenafspraak’. Je wordt dan opgenomen in het doelgroepregister, waardoor het voor een nieuwe werkgever financieel aantrekkelijk is om jou te laten werken, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.
4. Je hebt structurele functionele beperkingen. Je kunt wel aan het werk, maar alleen als er voor jou veel begeleiding beschikbaar is of voorzieningen beschikbaar zijn – meer dan het UWV kan regelen. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor een ‘indicatie beschut werk’. Dit werk wordt georganiseerd door de gemeente, waar je woont.
5. Je hebt structurele functionele beperkingen. Deze zijn zo omvangrijk, dat je volledig (80-100%) arbeidsongeschikt bent. Je krijgt dan een Wajong-uitkering van het UWV. Je hoeft niet aan het werk.

Help mee