Wat is Wereldreumadag?

Wereldreumadag (WRD) op 12 oktober is een jaarlijks terugkerend wereldwijd initiatief om mensen bewust te maken van de problemen en vraagstukken, die mensen met reumatische aandoeningen en spierziekten (RMD’s) ondervinden.

Reumatische aandoeningen zorgen vaak voor lichamelijke beperkingen. Mensen met een vorm van reuma – en hun omgeving – moeten niet alleen leren omgaan met hun ziekte, pijn en vermoeidheid, maar ook met vragen, twijfels en emoties die gepaard gaan met hun aandoening. Reuma heeft bovendien invloed op studie, werk, gezin, hobby’s enz.

Op deze dag vragen de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland en reumapatiëntenverenigingen daarom uitdrukkelijk aandacht voor de impact van reuma op mensenlevens.

wad-logo

Wereldreumadag 2017 zal in het teken staan van de campagne: ‘Don’t Delay, Connect Today’.

Binnenkort leest u meer hierover!