Aanmelding gestart: International Exchange Fellowship

Aanmelding International Fellowship reumatologie via Foreum gestart.

FOREUM (Foundation for Research in Rheumatology) promoot en financiert onderzoek naar reumatische aandoeningen. Samenwerking tussen landen staat daarin voorop. Om deze reden bekostigt FOREUM internationale exchange fellowships. Fellowships die het mogelijk maken om in een ander medisch centrum kennis en kunde op te doen om zo zelf in het eigen centrum innovatief (basaal, translationeel of klinisch) onderzoek naar reumatische aandoeningen te kunnen uitvoeren. Bent u reumatoloog, reumatoloog in opleiding of zorgverlener met reumatologie als onderzoeksveld? En heeft u een plan voor onderzoek waarin u graag zou worden ondersteund door de kennis en kunde uit een daarvoor gespecialiseerde kliniek? Stuur dan uw voorlopige voorstel via een Letter of Intent naar FOREUM vóór 15 maart a.s.

Een internationaal exchange fellowship via FOREUM bestaat uit twee fases:

  • Fase 1 (12 maanden): Start van het fellowship in een extern medisch centrum voor training in specifieke onderzoeks- of databasetechnieken. Technieken die nodig zijn voor de fellow om een onderzoeksproject succesvol in het eigen instituut verder uit te kunnen voeren.
  • Fase 2 (24 maanden): Vervolg van het fellowship in het eigen medisch centrum waar het onderzoeksproject verder wordt uitgevoerd en afgerond.

Vereisten:

  • De aanvrager is een reumatoloog, reumatoloog in opleiding of zorgverlener met reumatologie als aandachtsveld in zorg en onderzoek in een van de landen die aangesloten zijn bij EULAR.
  • De aanvrager wil meer kennis en kunde ontwikkelen in een veld van onderzoek dat aansluit bij de persoonlijke ambitie en ten goede komt van de doelstellingen van het eigen medische centrum, die van het externe medische centrum en die van de patiënten.
  • Het externe medische centrum biedt vooraanstaande onderzoeks- en opleidingsfaciliteiten in het veld van onderzoek waarin de fellow meer kennis en kunde op wil doen voor het eigen onderzoeksproject. Het externe medische centrum bevindt zich in een van de landen die aangesloten zijn bij EULAR. De indiener is zelf niet werkzaam in dit externe centrum.
  • Het eigen medische centrum garandeert voortzetting van het project in de tweede fase van het fellowship. Het centrum kan in een plan ook concreet maken hoe het onderzoekstraject zal worden voortgezet en hoe de fellow in tijd en middelen zal worden ondersteund voor dit onderzoekstraject.
  • EULAR Centres of Excellence worden niet gezien als medische centra voor fase 2.
  • Patiëntparticipatie en betrokkenheid van patiëntpartners wordt gedurende het gehele onderzoekstraject sterk aangeraden. Dit bewaakt de relevantie van het onderzoek voor patiënten.

Budget
Indieners kunnen een bedrag van maximaal 150.000 euro bij FOREUM aanvragen verspreid over een periode van 36 maanden. Maximaal 50.000 euro kan worden aangevraagd voor fase 1: start van het fellowship in een extern medisch centrum. Maximaal 100.000 euro kan worden aangevraagd voor fase 2.

Evaluatie
Ieder project wordt na fase 1, dus aan het einde van het eerste jaar, geëvalueerd. Na afronding van fase 2, dus aan het einde van het derde jaar, zal het traject worden afgerond met een evaluatierapport. Hierin zullen ook de ingediende publicaties naar aanleiding van het onderzoek worden opgenomen.

Indienen
Aanvragen kunnen per e-mail worden ingediend via: info@foreum.org
Alle daarvoor noodzakelijke formulieren zijn te vinden op: www.foreum.org

Kijk hier voor alle informatie over het internationale exchange fellowship van FOREUM.

Comments are closed.