Aandacht voor mondzorg bij chronische aandoeningen

Stakeholdersbijeenkomst Kennisagenda Mondzorg

Gezwollen, bloedend tandvlees of een droge mond, het zijn voorbeelden van problemen die vaker voorkomen als je reuma hebt. Op het gebied van reuma en een goede mondzorg valt er nog het nodige te onderzoeken. Daarom is ReumaZorg Nederland betrokken bij de nieuwe onderzoeks-agenda die voor mondzorg in ontwikkeling is. Een onderzoeks- agenda die niet alleen gemaakt wordt door mondzorgprofessionals maar ook door patiënten. Sommige aandoeningen vragen namelijk een aangepaste aanpak van mondzorg.

Promovenda Puck van der Wouden is tandarts en werkzaam bij de afdeling Sociale Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA). In het kader van haar promotieonderzoek is zij bezig met het samenstellen van een kennisagenda Mondgezondheid. In dit proces betrekt zij niet alleen zorgverleners in de mondzorg maar ook patiënten; wat vinden zij belangrijk wanneer het gaat om een goede mondzorg? Welke thema’s voor onderzoek hebben wat hun betreft prioriteit?

Bijeenkomst ‘Reuma en een goede mondzorg’
Samen met ReumaZorg Nederland organiseerde Puck afgelopen april een aparte discussiebijeenkomst: ‘Reuma en een goede mondzorg’. Aan de groepsbijeenkomst deden 7 mensen met reuma mee. Onder begeleiding van een groepsleider werden knelpunten besproken die een goede mondzorg voor mensen met reuma in de weg kunnen staan.

Mondproblemen: waar loop je met reuma tegenaan?
Mensen met reuma lopen tegen 3 zaken aan waar het gaat om een goede mondzorg. Dit is allereerst een beperkte mobiliteit (o.a. door stijve kaakgewrichten) waardoor het moeilijk is je mond goed open te doen tijdens het poetsen. Ten tweede maakt een beperkte motoriek (o.a. door zere polsen/handen/vingers) het moeilijk bepaalde gedeeltes van je gebit goed te bereiken tijdens het poetsen. Tot slot zorgt een verminderde speekselhoeveelheid en -kwaliteit ervoor dat je eten tijdens het kauwen minder goed wordt geneutraliseerd en het je maag dus eerder kan aantasten.

Ook ervaren mensen met reuma mondproblemen als gevolg van de medicatie die zij gebruiken: droge mond, zweren in de mond en infecties in de mond. Het gevolg op lange termijn? Pijn, gezwollen speekselklieren, tandbederf en erosie.

Onbekend maakt onbemind
Uit de groepsbijeenkomst bleek ook dat tandartsen niet altijd op de hoogte zijn van de invloed van reuma op een goede mondzorg. Mensen met reuma weten op hun beurt niet dat het belangrijk is te vertellen dat zij reuma hebben wanneer ze naar de tandarts gaan. Ook weten veel patiënten niet dat er door heel Nederland gespecialiseerde centra zijn voor mondzorg bij specifieke chronische aandoeningen zoals reuma.

Resultaten tot dusver
Afgelopen maandag 4 juni kwamen zowel mondzorgprofessionals als patiënt-coördinatoren van verschillende patiëntenorganisaties samen om de bevindingen te bespreken die tot dusver zowel aan zorgverleners- als aan patiënten zijde voor de mondzorg-agenda naar boven zijn gekomen.

Dit werd gedaan aan de hand van een aantal introductie-presentaties en groepsdiscussies. De urgentie van de gekozen onderzoeksonderwerpen en de onderzoekbaarheid kwamen aan de orde maar ook andere relevante gegevens zoals volumes en kosten van mondzorg werden in de gedachtewisseling meegenomen.

Vragenlijst
Aan patiëntenzijde zal Puck van er Wouden door middel van een vragenlijst onderzoeken hoe bepaalde onderzoeksbehoeften vertegenwoordigd zijn onder de Nederlands patiënten-achterban. Deze vragenlijst zal eind juni ook door ReumaZorg Nederland worden uitgezet.

Een gedeelde agenda
Het doel is om uiteindelijk tot een top-10 van onderzoeksonderwerpen te komen die zowel door mondzorgprofessionals als patiënten wordt ondersteund.

 

Comments are closed.