Themabijeenkomst Bijwerkingen en Gendersensitiviteit

Een gokverslaving als bijwerking op medicatie? Of een hartritmestoornis door een afslankproduct? Waarom is het zo belangrijk om bijwerkingen te melden?

Een gokverslaving als bijwerking op medicatie? Of een hartritmestoornis door een afslankproduct? Waarom is het zo belangrijk om bijwerkingen te melden? Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in het ziekteverloop van reuma en reageren zij anders op medicatie? Mooie vragen passeerden op dinsdag 19 september de revue tijdens de themabijeenkomst over ‘Bijwerkingen’ en ‘Gendersensitiviteit’. In onderstaande een verslag.

Ondanks deze bijzondere 3de dinsdag van september, weten veel patiëntpartners uit ons netwerk hun weg naar Utrecht voor de themabijeenkomst gelukkig wel te vinden.

Soorten bijwerkingen
Het ochtendprogramma staat in het teken van het thema ‘Bijwerkingen’. Waarom is het zo belangrijk bijwerkingen op medicatie te melden? Gerda Weits gaat hier nader op in tijdens haar presentatie over Bijwerkingencentrum Lareb. Met aansprekende voorbeelden wordt duidelijk hoe divers de aanmeldingen van bijwerkingen zijn die bij Lareb worden geregistreerd; van gevoelsstoornissen in je benen als gevolg van een te hoge vitaminedosis tot hartritmestoornissen door een afslankproduct.

Bijwerkingen vooraf bekend?
Interessant is de vraag of alle bijwerkingen op een geneesmiddel niet al bekend moeten zijn voordat een geneesmiddel op de markt komt. Hoewel geneesmiddelen jarenlang in preklinische en klinische trials worden getest op effect en veiligheid, blijken veel bijwerkingen toch pas aan het licht te komen wanneer een geneesmiddel op de markt komt.

Zit het tussen m’n oren?
Hoe het komt dat mensen bijwerkingen ervaren wanneer zij een geneesmiddel omwisselen voor een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof? Gerda legt uit dat geneesmiddelen weliswaar exact dezelfde werkzame stof kunnen bevatten maar qua samenstelling van hulpstoffen, kleur, vorm en verpakking toch van elkaar kunnen verschillen. Deze verschillen maken het mogelijk dat je, binnen een vastgestelde bandbreedte, anders kan reageren op een nieuwe geneesmiddel.

Bijwerkingen en Biologische Medicijnen
Ook gaat Gerda in op de ‘Monitor Biologische Medicijnen’. In verschillende ziekenhuizen is er vanuit Lareb een pilot gestart om patiënten hiervoor uit te nodigen. Met deze Monitor wil Lareb meer te weten komen over de bijwerkingen van biologische medicijnen.

De pilot loopt tot eind 2018 waarbij het streven is om van 1200 patiënten input te hebben verzameld. Na de evaluatie zal worden gekeken of de monitor ook grootschaliger zal worden uitgezet.

Verschillen tussen mannn en vrouwen
Na de lunch staat het thema ‘Gendersensitiviteit in zorg en onderzoek’ centraal tijdens de presentatie van Xanne Weits van de organisatie Women Inc. Deze organisatie streeft ernaar om de kansen van vrouwen te vergroten; gelijke beloning, gelijke verdeling van zorg en werk maar ook naar betere gezondheidszorg voor vrouwen.

Er bestaan namelijk belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen waar het gaat om gezondheid. Verschillen waarmee in onderzoek, behandeling en medicatie niet altijd rekening wordt gehouden.

Alliantie
Om deze reden heeft Women Inc. een alliantie opgericht van zorgverleners die d.m.v. projecten meer awareness creëert voor gendersensitiviteit.
Gendersensitiviteit bij reuma
Xanne gaat in op verschillen tussen mannen en vrouwen bij reumatische aandoeningen. Zo komt Reumatoïde Artritis meer voor bij vrouwen dan bij mannen maar zijn Jicht en Bechterew weer meer ‘mannen’ ziekten. Het levert een discussie op over de vooroordelen die zorgverleners wellicht kunnen hebben over de klachten die vrouwen uiten tijdens een consult in verhouding tot mannen. Ook het thema zwangerschap komt aan de orde. Zo blijken vrouwen met reumatoïde artritis minder last te hebben van ontstekingen tijdens hun zwangerschap.

Tot ziens!
Na levendige gesprekken wordt de bijeenkomst afgesloten met een overzicht van de events die ReumaZorg Nederland in het kader van Wereldreumadag organiseert. Ook de komende onderzoeksprojecten waarvoor ervaringsdeskundigen uit het netwerk nodig zijn, komen aan de orde.

 

Comments are closed.